...
Riksdagsledamöter fick information om förpackningsmaterialet Scanfill
Polykemis VD Ola Hugoson föreläser om förpackningsmaterialet Scanfill för intresserade riksdagsledamöter.
Weine Winqvist, VD för Avfall Sverige, var en av de intresserade åhörarna i riksdagen.

När Ystadsbaserade polymerföretaget Polykemi bjöd in till seminarium i riksdagen om sitt miljövänliga förpackningsmaterial Scanfill mötte ett 20-tal intresserade riksdagsledamöter upp. Vid mötet berättade Polykemis VD och delägare Ola Hugoson samt Karl Banke från bolagets utvecklingsavdelning om Polykemi och om Scanfill, hur materialet är uppbyggt, vad det används till och inte minst dess positiva inverkan på miljön.
”Det var riktigt intressant att se hur engagerade riksdagsledamöterna var. Vi fick många spännande frågor kring allt ifrån hur vår etablering i Kina fungerade till mycket initierade frågor kring Scanfill-materialet”, säger Ola Hugoson.


Ett 20-tal riksdagsledamöter låter kanske inte mycket, men då kan man i sammanhanget påpeka att dagen innan Polykemis föreläsning fanns några av cheferna för Sveriges största internationella företag på plats i riksdagen, för att informera om sina verksamheter, och då mötte endast FEM riksdagsledamöter upp!

I samband med föredragningarna från Ola Hugoson och Karl Banke blev det också en diskussion bland ledamöterna hur man i Sverige kan stimulera till användning av mer miljövänliga förpackningsmaterial.
”Det är självklart viktigt att finna ekonomiska incitament för att stimulera och förhoppningsvis påskynda processen, som medför att vi i Sverige använder mer miljövänliga material”, menade bland annat Gunilla Nordgren (m).

Bland åhörarna fanns också Avfall Sveriges VD Weine Winqvist, som menade att material som Scanfill borde få någon form av ekonomisk stimulans.
”Hur detta skall gå till är emellertid inte helt enkelt att komma fram till, men Scanfill-materialet är oerhört intressant och det ska bli spännande att följa materialets utveckling inom förpackningsindustrin”, sa Weine Winqvist.

Även moderatledamoten Boriana Åberg, som sedan tidigare engagerat sig i Polykemis miljövänliga plastmaterial och även lämnat in en motion i ämnet i riksdagen (läs här,) fanns förstås bland de intresserade åhörarna till Polykemis föreläsning.
”Det är viktigt att hushålla med jordens tillgångar och Scanfill-materialet är ett viktigt och miljövänligare material, som absolut bör lyftas fram som ett gott exempel inom svenskt näringsliv”, underströk Boriana Åberg.

Polykemi skriver i ett pressmeddelande att de närvarande riksdagsledamöterna både häpnade och applåderade när Karl Banke beskrev vilka positiva effekter Scanfill-materialet, som består av 50 procent mineraler och resten polymerer, har.
”Om vi ersätter de 10.000 ton polystyrenmaterial, som årligen förbrukas i Sverige inom förpackningsindustrin, med Scanfill-material får vi flera positiva förändringar på miljön. Vi skulle minska utsläppen av koldioxid årligen med 24.000 ton och dessutom spar vi energi motsvarande 130 gigawattimmar. Den energibesparingen motsvarar 26.000 normalvillors årliga energiåtgång eller att 100 bilister kan köra 1.000 gånger mellan Ystad och Riksgränsen!”, exemplifierade Karl Banke.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-04-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK