...
Miljöpris för ny återvinningsteknik

Doktoranderna Erik Stenvall och Sandra Tostar (bilden) på Chalmers tekniska högskola är 2014 års mottagare av återvinningsbolaget Renovas miljöstipendium för deras forskning, som syftar till att underlätta återvinningen av plast från elektriska produkter. Det skriver Renova i ett pressmedelande.
Med en ny enklare teknik, som blandar olika plasttyper och kräver mindre anläggningar och materialflöden, skulle återvinningen kunna underlättas på många platser.


Idag är målet för de flesta plaståtervinnare att få fram en helt ren och enhetlig plastråvara. Men trots den avancerade process, som krävs, innehåller den slutliga råvaran ofta en viss mängd inblandning av andra plastsorter och föroreningar i form av andra material, exempelvis gummi.
Erik Stenvalls och Sandra Tostars forskning har dock visat att man kan få fram en användbar råvara även med en ganska stor blandning av olika plaster. 

Metoden består av fyra huvudsteg. I ett första steg sorteras farligt avfall bort och elektronikavfallet klassificeras i olika strömmar. Material fragmenteras sedan, varefter metaller urskiljs. Plasterna återvinns sedan genom en kombination av smältning, blandning och filtrering. De processade granulaten används som råmaterial i projektet. 

Den förhållandevis enkla tekniken gör den också särskilt intressant för utvecklingsländer, där både materialflöden och resurser är mindre. Stipendiepengarna ska de använda för att skapa nya kontakter och samla information om vilka liknande forskningsprojekt som finns, samt sprida information om sitt eget projekt. 

Renovas miljöstipendium är på 100.000 kronor och har delats ut årligen sedan 2003 till västsvenska forskningsprojekt inom avfalls- och miljöområdet.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-04-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK