...
Lagförslag i EU-parlamentet:
Förbrukningen av plastkassar ska ha minskat med 80 procent inom fem år
Moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner. (Foto: Peter Knutson)

Inom fem år ska användningen av plastpåsar i Europa ha minskat med 80 procent! Det är innebörden i det lagförslag som nyligen röstats igenom i EU-parlamentet.
Enligt förslaget ska förbrukningen halveras fram till år 2017 och år 2019 ska den ha minskat med 80 procent i förhållande till dagens förbrukning.
Lagförslaget ska nu överlämnas till det nya parlamentet, som väljs i slutet av maj, och sedan måste beslutet godkännas av berörda ministrar i all medlemsländer.


Det är i första hand de tunna plastpåsarna – tunnare än 50 mikrometer – som EU vill ha bort från marknaden. Dessa plastpåsar är svårare att återvinna än tjockare plast och hamnar i stället ofta på deponier eller ännu värre: ute i naturen och i hav och sjöar, där de orsakar stora miljöproblem.

Enligt lagförslaget bör medlemsländerna tillämpa skatter och avgifter samt i vissa fall direkta förbud för att få ner användningen av plastpåsar och för att förhindra att detaljhandeln ger bort gratis plastpåsar till kunderna.
Enligt förslaget ska tunna plastpåsar dock kunna användas även i fortsättningen för att slå in och bevara fuktiga livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter, medan till torra livsmedel bör handeln använda påsar av returpapper eller påsar av biologiskt nedbrytbara plaster.

Enligt beräkningar, som EU gjort, använde den genomsnittlige EU-medborgaren 198 plastkassar om året (år 2010). Förbrukningen ökar konstant EU menar att ökningen blir dramatisk om ingenting görs för att kraftigt minska användningen.

Noterbart i sammanhanget är att i Sverige anses förbrukningen av plastpåsar och plastkassar knappast som något problem. Dels använder vi betydligt färre plastpåsar per capita och år – 100 stycken – medan man i flera östeuropeiska länder använder mångdubbelt fler (600 per capita och år i Rumänien t.ex.). Dels hamnar merparten av de svenska plastpåsarna och plastkassarna i ett återvinningsförlopp, där de antingen går till plaståtervinning eller till energiåtervinning genom förbränning.

På grund av den mindre och mer ”kontrollerade” förbrukningen av tunna bärkassar och plastpåsar i Sverige finns det från svenska detaljhandels sida också ett kompakt motstånd mot sådana förbud, som EU nu förespråkar.
”Vi tycker att det är fel väg att gå, vilket vi har framfört till både miljödepartementet och EU”, säger Ann Christiansson, miljöansvarig på branschorganisationen Svensk Handel till Expressen.

Att plastpåsar och annan plast, som hamnar i naturen och i hav och sjöar, utgör ett miljöproblem är alla ense om, men många politiker och andra, som engagerat sig i frågan, menar att man inte kommer åt problemet med detaljförbud utan genom information, attitydförändringar och bättre återvinningshantering.

”Plastpåsar i naturen är ett stort problem i många länder. Men vi kommer inte åt det genom att EU förbjuder tobaksaffären på hörnet från att ge ut plastpåsar gratis. Vi behöver i stället förändrade attityder och förbättrad avfallshantering i många länder. Det är fortfarande elva EU-länder som bara gräver ner större delen av sitt plastavfall! Man borde väl börja med att förbjuda detta”, säger moderaternas EU-parlamentariker Christofer Fjellner i Expressen.

Christofer Fjellner ser också en risk i att EU vill detaljstyra hur medlemsländerna ska hantera användningen av plastpåsar med specifika tjocklekar.
”Det kan leda till att svenska handlare byter ut ´ICA-kassarna´ mot sådana tjockare plastpåsar, som exempelvis klädkedjorna använder, och som ofta finns i livsmedelsaffärer i andra EU-länder. I så fall ökar plastanvändningen i stället för att minska!, säger han enligt Expressen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-04-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Förpackningsmaterial Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK