...
Omsättningen ökade för BillerudKorsnäs

Under årets första kvartal ökade BillerudKorsnäs-koncernen sin nettoomsättning med 14 procent jämfört med föregående kvartal. Ökningen förklaras av ökade volymer och att kunderna fyllde på sina lager.
Första kvartalet 2014 var det första jämförbara kvartalet efter sammanslagningen av Billerud och Korsnäs.
”Vi har börjat året bra och levererade ett starkt resultat för första kvartalet, utan några större problem i verksamheten. Bolagets justerade rörelseresultat uppgick till 555 miljoner kronor och marginalen till 10 procent”, konstaterar VD och koncernchef Per Lindberg (bilden) i sin kommentar.


I kvartalsrapporten skriver BillerudKorsnäs att man upplevde vissa prissänkningar jämfört med föregående kvartal inom affärsområdena Packaging Paper och Containerboard, främst inom produktområdena säckpapper och fluting. Efterfrågan var dock god och mixen, volymen och valutaförbättringar motverkade priseffekterna.

I sin bedömning av utsikterna för resten av verksamhetsåret, konstaterar koncernledningen att efterfrågan och orderläget förväntas förbli stabilt under andra kvartalet 2014 för alla affärsområden. Genomsnittspriserna i lokal valuta beräknas ligga kvar på nuvarande nivå under andra kvartalet 2014 för samtliga affärsområden.
Målet om cirka 530 miljoner kronor i årliga synergier och besparingar ligger fast och bör vara uppnått i slutet av 2014.

”Bolagets integrationsarbete går framåt och vi fortsätter att realisera de synergier, som vi planerade för 2014. Realiseringstakten förväntas dock mattas av eftersom aktiviteterna nu mest består av implementering av nya system och arbetssätt”, skriver Per Lindberg.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-04-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK