...
Packbridge planerar kraftig expansion
Stora delar av Packbridge styrelse. Fr. v: Mikael Dahl, Nordvalls Etikett; Helene Hartman, Tetra Pak; Kristina Brink, Mittuniversitetet; Annika Olsson, LTH; Per Nyström, AR Packaging Group (ordf.) och Per-Stefan Gersbro, Packbridge (VD). Saknas gör Per Lundeen, Lundeen Development och Lennart R. Svensson, Region Skåne.

Ny i styrelsen är Helene Hartman, Tetra Pak.

Den 23 april höll förpackningsklustret Packbridge sin årsstämma i Lund och som vanligt kunde VD Per-Stefan Gersbro se tillbaka på ett händelserikt år med mängder av aktiviteter.
”Utvecklingen har onekligen varit explosiv sedan starten år 2010, och nu är vi beredda att ta den ett stort steg längre. Vi har sedan början haft visionen att vara en världsklassarena för forskning, entreprenörskap, innovation och affärer via innovativa och hållbara förpackningslösningar, och det finns anledning att tycka att vi har kommit en bra bit på vägen. Nu ska vi vidareutvecklas och bli ändå bättre på att katalysera innovation och affärer”, sade Per-Stefan Gersbro på årsmötet.


Som ett steg i Packbridges expansion betecknas den innovationsplattform, OpenUp, som man etablerat tillsammans med Livsmedelsakademin och som är en virtuell plattform, där idéer möter utmaningar och vice
versa. Via OpenUp kan utveckling bedrivas både öppet och slutet, med inbjudna partners.

Det är ingen blygsam expansion Packbridge siktar in sig på. På fyra år – från 2014 till och med 2017 – ska man öka sig omsättning från 5 miljoner till 50 miljoner kronor! Detta enligt den strategiska plan, som styrelsen arbetat fram och antog i samband med årsstämman.

”Det är en utmaning, men om vi ska bli den ledande internationella plattformen är det nödvändigt. Det kan verka lite kaxigt att tro på en så snabb ökning, men det är fullt möjligt via olika projektfinansieringar”, sa Per-Stefan Gersbro.

Ett första steg i strategin att skapa en miljö som hjälper förpackningsindustrin att bli mer konkurrenskraftig blir att skapa extra finansiering via höjda medlemsavgifter. Packbridge planerar dock inga dramatiska höjningar, speciellt inte för de små eller medelstora företagen, men höjningar som skapar ett utrymme för expansion.

”Vi ska definitivt inte skrämma bort någon medlem via för höga avgifter, men vi räknar med förståelse att det då och då krävs smärre justeringar för att vi ska kunna uppgradera verksamheten”, sade Per-Stefan Gersbro.

I samband med styrelsemötet på årsstämma fick Packbridges styrelse också en ny medlem. Det var Helene Hartman från Tetra Pak. som valdes in. Helene Hartman har titeln Director DSO Packaging Material, vilket innebär att hon jobbar med strategisk planering inom utveckling av förpackningsmaterial.
”Jag är en brygga mellan utveckling, marknad och produktion och det gör att jag gillar Packbridges koncept extra mycket, säger Helene Hartman.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-04-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK