...
Första kvartalet innebar ökad vinst och omsättning för SCA

SCA ökade sin nettoomsättning under årets första kvartal med 4 procent, jämfört med samma period i fjol. Omsättningen för Q1 blev i siffror 24,234 miljarder kronor, vilket var drygt 900 miljoner kronor mer än första kvartalet i fjol.
Resultat före skatt, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 15 procent (19 procent exkl. valutaeffekter och avyttringar) till 2,342 miljarder kronor (2,036 i fjol).
”Jämförelsen av första kvartalet 2014 med motsvarande period föregående år har påverkats av avyttringarna av Laakirchen och vissa Georgia-Pacific enheter samt förvärvet av majoriteten i kinesiska Vinda”, säger SCA:s VD och koncernchef Jan Johansson (bilden).


SCA:s rörelseresultatet för årets första kvartal, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 14 procent (18 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 2,630 miljarder kronor (2,315 miljarder i fjol).

”Förvärvet i av majoriteten i kinesiska Vinda samt kostnadsbesparingar, högre volymer och högre priser ökade vårt rörelseresultat ”, konstaterar Jan Johansson.

Av de olika affärsområdena inom SCA minskade personliga hygienprodukters rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, med 6 procent till följd av högre råvarukostnader, investeringar i ökade marknadsaktiviteter samt negativa valutatransaktionseffekter till följd av valutaförsvagningar i tillväxtmarknader.
Mjukpappers rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, valutaeffekter och avyttringar, ökade med 14 procent till följd av förvärvet i Kina, högre volymer, högre priser, kostnadsbesparingar samt lägre råvaru- och energikostnader.
Skogsindustriprodukters rörelseresultat, där koncernens kvarvarande verksamhet inom förpackningsområdet numera ingår, ökade med hela 140 procent (exklusive jämförelsestörande poster och avyttringar), till följd av högre priser, högre volymer, kostnadsbesparingar samt lägre energikostnader.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-04-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Well

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK