...
Prestigefyllt erkännande till Tetra Paks nya Indien-fabrik
Kandarp Singh, Tetra Paks marknadschef i Sydostasien.

Tetra Paks hypermoderna förpackningsmaterialfabrik i indiska staden Chakan i delstaten Maharashtra har certifierats med ”Platinum” av indiska IGBC (Indian Green Building Council).
Tetra Pak får erkännandet, som är det högsta för hållbart byggande, för fabrikens höga standard och miljövänliga lösningar, när det gäller hållbarhet, vattenvård, energihushållning, inomhusmiljö, materialutnyttjande och innovation.


Fabriken i Chakan, som kostat över en miljard kronor att bygga, invigdes för ett år sedan (läs här).

Vid den indiska state-of-the-art-fabriken har Tetra Pak genomfört flera miljövänliga och energibesparande initiativ, som t. ex. installation av solpaneler, insamling av regnvatten, återanvändning av avloppsvatten, luftkonditionering med hjälp av spillvärme från generatorer, mm.

Vidare har man med hjälp av marktäckning, bevarande av befintliga träd, etc. vidtagit åtgärder för att förhindra jorderosion och man har också bevarat områdets naturliga topografi så långt möjligt.

En annan faktor som bidragit till att fabriken nu fått det prestigefyllda erkännandet är att alla anställda kan pendla till jobbet med hjälp av kollektivtrafik.

”Erkännandet bekräftar vårt engagemang att med hållbara insatser och miljöbevarande förvaltarskap göra fabriken i Chakan till en ´grön anläggning´. Att driva högt ställda miljökrav är en prioritering för Tetra Pak och vi är stolta över att fabriken nu blir ett globalt riktmärke, som kan inspirera även andra”, säger Kandarp Singh, som är chef för Tetra Paks sydostasiatiska marknader.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-05-13

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Kartong Livsmedel Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK