...
Avfall Sverige konstaterar:
Rätt trend: avfallsmängderna minskar

Avfallsmängderna per person minskade till 458,4 kg förra året och den totala mängden behandlat hushållsavfall var 4,4 miljoner ton. Det visar redovisningen ”Avfallstrenden 2014” som Avfall Sverige nu kan presentera.
Enligt Avfall Sverige innebär det här att avfallstrenden går åt rätt håll. Materialåtervinning och biologisk återvinning ökar i Sverige och deponering av hushållsavfall minskar.


Enligt Avfall Sveriges statistik har sedan år 2004 materialåtervinningen ökat med sex procent, den biologiska återvinningen har ökat med 65 procent och energiåtervinning med 14 procent. Och under samma period har deponeringen minskat med hela 91 procent.

Den svenska trenden med ökad materialåtervinning och biologisk återvinning är samma trend som i övriga Europa. Den stora skillnaden jämfört med övriga Europa är däremot att deponering av hushållsavfall nästan inte förekommer i Sverige. Endast 0,8 procent av det svenska hushållsavfallet deponeras jämfört med 34 procent i Europa som helhet.

År 2013 gick 33,2 procent av hushållsavfallet till materialåtervinning, en ökning med 3,2 procent. 16,1 procent behandlades biologiskt genom rötning eller kompostering. Det är en ökning med 6,0 procent. Energiåtervinningen minskade med 2,8 procent. Knappt hälften av hushållsavfallet går till energiåtervinning, 49,9 procent.

”Allt fler kommuner har infört insamling av källsorterat matavfall, nu är det cirka 170 kommuner. Det är en förklaring till ökningen av biologisk återvinning. Där matavfallet samlas in separat går det till biologisk återvinning i stället för energiåtervinning. Ser vi längre tillbaka i tiden än de fem år, som vi redovisar i Avfallstrenden, märks en tydlig förskjutning uppåt i avfallshierarkin”, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

2013 ökade mängden matavfall till biologisk återvinning med 17 procent jämfört med 2012. Rötningen ökade med 25 procent och kompostering minskade med 10 procent.

Insamlad mängd farligt avfall ökade med 9,3 procent till 72.240 ton. Som tidigare år är det impregnerat virke som står för ökningen, 44.000 ton 2013 jämfört med 37.000 ton året innan. Övrigt farligt avfall, exklusive asbest och impregnerat virke, uppgick till 22.840 ton. Det är en minskning från 2012 då 23.100 ton så kallat klassiskt farligt avfall samlades in.

Avfallstrenden 2013 är endast en preliminär beräkning av mängden behandlat hushållsavfall i Sverige i fjol.  I början av juli kommer Avfall Sveriges statistiska årsskrift ”Svensk Avfallshantering” med den slutliga sammanställningen av all statistik kring hushållsavfall 2013.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-05-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK