...
Sämre inköpschefsindex efter vikande orderingång

Swedbanks och Silfs Inköpschefsindex, PMI, sjönk under maj med 1,4 procentenheter jämfört med april. Indexet ligger dock fortfarande klart över 50-strecket, vilket innebär att industrikonjunkturen, trots nedväxlingen, ännu befinner sig i tillväxtzonen. I indextal sjönk PMI från 55,5 i april till 54,1 i maj.
”Nedgången av delindex var bred, men alla delindex befinner sig i tillväxtzonen bortsett från index för lager och leverantörernas rå- och insatsvarupriser. Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget och förklarar nästan 80 procent av nedgången i PMI-total”. skriver Swedbank och Silf i sin månatliga PMI-rapport.


Delindex för sysselsättning steg med 2,6 indexenheter och noteras därmed över 50-strecket för andra gången i år. Sysselsättningen gav det största positiva bidraget, 0,5 indexenheter, till PMI-total. Delindex för produktion föll tillbaka från 60,2 i april till 57,5 i maj men den övergripande trenden är fortsatt uppåtriktad.

Företagens produktionsplaner tyder på att företagen är fortsatt optimistiska även om styrkan dämpas jämfört med föregående månad. Trots att nästan 30 procent av företagen angav stigande produktionsplaner föll delindex från 65,5 till 60,3 i maj.

Pristrycket i producentledet är fortsatt lågt även om index steg med 3,5 indexenheter till 48,3 i maj. En övervägande majoritet av inköpscheferna angav oförändrade priser, vilket bekräftar den dämpade prispressen.

Inköpschefsindex bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin.

PMI-totalen för maj var lägre än väntat. Ekonomer hade i genomsnitt väntat sig att index skulle ligga på 54,7. Noterbart är att maj var den trettonde månaden i rad som det svenska inköpschefsindexet låg över 50,


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-06-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK