...
Förenklad sortering hjälpte inte: Plasten hamnar ändå i soporna...
Vi är dåliga på att källsortera förpackningsplast: sju av tio plastförpackningar hamnar i restavfallet i stället för i återvinningskärlet…

Trots att återvunnen plast har ett större miljövärde än återvunnet glas, så är vi svenskar fortfarande dåliga på att källsortera våra plastförpackningar – inte ens tre av tio plastförpackningar sorteras och återvinns!
IVL Svenska Miljöinstitutet har under ett års tid genomfört ett försök med förenklad sortering, för att försöka öka insamlingen av såväl plast- som metall-, glas- och pappersförpackningar samt tidningar. Resultatet av försöket är tämligen nedslående. Förbättringarna blev totalt sett små och plastinsamlingen ökade knappt nämnbart.


IVL:s försök gicvk ut på att 200 hushåll i Halmstad under ett års tid fick slänga alla slags förpackningar och även tidningar i ett och samma avfallskärl– den så kallade Gula tunnan – som var placerad i nära anslutning till bostaden. Därefter sorterades avfallet manuellt och skickades iväg för vidare behandling i återvinningskedjan. Liknande system med maskinell sortering är vanliga i flera andra europeiska länder, som exempelvis Tyskland och England.

Både villor och lägenheter ingick i studien. Den största totala insamlingen skedde bland villaägarna, vilka ofta har längst att ta sig till en återvinningsstation. De samlade in 75 procent av alla förpackningar och tidningar. För lägenhetshushållen, som redan innan försöken hade fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar, blev motsvarande siffra 65 procent vilket är ett något sämre resultat än tidigare.

”Totalt sett fick vi ingen enorm förbättring. Villaägarna ökade sin insamling medan flerbostadshushållen minskade sin något. Men nästan alla hushåll var nöjda. Den stora vinsten tycks ligga i att slippa åka till en återvinningsstation för att lämna sorterat avfall, inte att slippa själva källsorteringen”, säger Carl Jensen, projektledare för studien.

Mest anmärkningsvärt var att insamlingsnivån för plastförpackningar var fortsatt liten, omkring 37 procent samlades in för villor och 18 procent för lägenheter.
”Det går inte göra insamlingen lättare än såhär. Hushållen behöver varken sortera eller ta sig till en återvinningsstation, ändå hamnar väldigt mycket plast fortfarande i restavfallet”, säger Carl Jensen.

Nu går IVL vidare med en beteendestudie som ska undersöka varför vi inte sorterar ut plastförpackningar i större utsträckning.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-06-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Industri Kemteknisk Läkemedel Livsmedel Marknad Plast Plast Plast Plast Plast Plast Transport

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK