...
Vetenskaplig studie ska utröna hur nanopartiklar påverkar människan

Ett skånskt vetenskapsteam har startat ett projekt för att utröna hur nanopartiklar påverka människan på lång sikt. Det skriver plastnet.se
Det är AFA Försäkringar som gett 3,6 miljoner kronor till forskare vid Ergonomi och Aerosolteknik, Arbets- och Miljömedicin samt Fasta Tillståndets Fysik vid Lunds universitet. Pengarna ska bekosta en studie, där man undersöker nanopartikelexponeringen på fem arbetsplatser, där man arbetar med sådan partiklar.


Användningen av nanotekniska material kommer att öka snabbt i samhället framöver, vilket innebär ökad exponering för personer, som arbetar med nanomaterial, längs hela livscykeln, från tillverkning och bearbetning till destruktion.

Ingen vet ännu med bestämdhet hur människan påverkas vid långvarig exponering med nanopartiklar, som är så små att de i princip kan tränga in i de flesta material, inklusive mänsklig hud och vävnad.

plastnet skriver att Maria Hedmer i en artikel i nyhetsbrevet ”Bulletin från Arbets- och Miljömedicin i Lund” framför att en europeisk expertprognos klassat nanopartiklar som den absolut starkast framväxande kemiska arbetsmiljörisken. Inandning av tillverkade nanopartiklar har kopplats till bland annat risk för inflammation, DNA-skador och cancer, artikeln.

Målet med det ny startade projektet är därför att skapa kunskap, som kan leda till en säker användning av nanoteknologin.

Nanopartiklar väntas få stor användning inom bland annat förpackningsområdet, där de kan användas både för att skapa nya material eller materialföreningar och för att ge befintliga material utmärkta barriäregenskaper.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-06-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK