...
Studenter ställde ut examensarbeten
Ett av förpackningskoncepten från utställningen av studenternas examensarbeten.
Etiskt och miljövänligt förpackningskoncept för underkläder.
Förpackningsprototyper för ekologisk sylt, skorpor, etc.
Förpackning och produkter i naturmaterial.

De 23 studenterna på den treåriga kandidatutbildningen i Grafisk design och kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsavall fick som examensuppgift att skapa en fiktiv hjälporganisation, som finansierar sin hjälp genom att på kommersiell basis sälja och förpacka produkter.
Studenterna skulle också skapa ett vinstdrivande varumärke, som opererar på en kommersiell marknad samt tjäna pengar för att generera vinst, men inte för att berika ägarna utan för att lindra nöden i världen.
Studenterna har nu avslutat sin annorlunda examensuppgift och deras alster har funnits till beskådande på Sundsvalls museum – här visar vi några av examenarbetena.


Vid examensarbetena kunde studenterna ta hjälp av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna för att definiera sin hjälporganisation. I examensuppgifterna ingick bland annat att skapa en visuell del samt ta fram förpackningsprototyper, skriva en vetenskaplig rapport samt genomgå en publik examination ledd av Kristina Brink, Anna-Sara Fagerholm och Niklas Fagerholm från Mittuniversitetet samt gästopponenten Carolina Laudon från Laudon Type Design. Vidare ingick att examensarbetena skulle ställas ut på Sundsvalls museum och på Mittuniversitetets webb.

I de projekt, som studenterna genomfört, vill de bland annat motarbeta barnfattigdom, slaveri inom textilhandeln, elefantslakt, utarmning av glesbygd och stödja föräldrar som förlorat barn med cancer. Och de förpackade produkter som man tagit fram – såväl egendesignade som befintliga – omfattar till exempel mat, kläder och bruksföremål.
 
Mittuniversitetet skriver i ett pressmeddelande att etik och miljöaspekter varit tydliga beslutsunderlag hos studenterna, både i produktval, materialval och i val av förpackningsprototyper. Hos studenterna finns en tydlig insikt att samhällsansvaret bör ligga hos såväl producent som konsument. 


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-06-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK