...
Nio av tio riksdagskandidater vill ha ökad materialåtervinning

Hela 87 procent av riksdagskandidaterna anser att det bör ställas krav på att avfall, som kan materialåtervinnas, ska sorteras ut och inte förbrännas. Det framgår av Återvinningsindustriernas valenkät där över 70 procent av partiernas toppkandidater till riksdagen har deltagit.
”Det är mycket positivt att en överväldigande majoritet av riksdagskandidaterna vill att det ska ställas krav på ökad materialåtervinning och ser problemet med att alltför stor andel av avfallet förbränns idag”, säger Britt Sahleström (bilden), VD för Återvinningsindustrierna.


I Sverige materialåtervinns 33 procent av hushållsavfallet till nya råvaror medan 50 procent förbränns i fjärrvärmeanläggningar. Det finns en stor överkapacitet i förbränningsanläggningar, vilket ofta gör det mer lönsamt att förbränna än att återvinna avfallet till nya råvaror.

Mot denna bakgrund svarade 367 riksdagskandidater (72 procent av de tillfrågade) på frågan: ”Anser du att det bör ställas krav på att avfall som kan materialåtervinnas ska sorteras ut och inte förbrännas?” 87 procent svarade ja, 4 procent nej och 9 procent svarade att de var tveksamma eller inte ville svara.

Återvinningsindustrierna ställde samma fråga till allmänheten i en ny Sifo-undersökning, varpå 80 procent svarade ja, 9 procent nej och 11 angav att de inte visste eller var tveksamma.

”Det betyder att det finns ett massivt stöd också från allmänheten om att den kommande riksdagen bör införa styrmedel för att öka återvinningen”, säger Britt Sahleström.

Vidare anser sju av tio av riksdagskandidatern att de privata återvinningsföretagen spelar en viktig roll för att öka återvinningen och skapa nya jobb. Bara en procent svarade nej, medan 29 procent var tveksamma eller inte ville svara.

Slutligen anser nästan sex av tio, 56 procent, att fastighetsägarna också fortsättningsvis själva bör få välja vilket återvinningsföretag ,som ska samla in deras förpackningar och tidningar. 28 procent svarade nej, medan 15 procent var tveksamma eller inte ville svara. Nästan samtliga kandidater från allianspartierna och en majoritet av miljöpartisterna svarade ja på frågan, medan en stor majoritet bland socialdemokrater och vänsterpartister svarade nej.

Återvinningsindustriernas frågor ställdes inom ramen för Stora valenkäten, som gick ut till 510 riksdagskandidater på valbar plats. Drygt 70 procent svarade på Återvinningsindustriernas frågor. 22 olika aktörer deltog i enkäten, som administrerades av PR-byrån Westander.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-06-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK