...
Sju stora går ihop:
Unikt samarbete för att utveckla svensk bioplast

”Närodlad Plast” är namnet på är ett nystartat unikt samarbete mellan sju stora företag, som syftar till att utveckla biobaserad plast i Sverige. Bolagen representerar hela tillverkningskedjan för biobaserad plast – från skog till förpackning – och de deltagande företagen är Sveaskog, Holmen, Södra, SEKAB, Borealis, Trioplast och Tetra Pak.
”Närodlad plast innebär omställning till biobaserad ekonomi i praktiken. Genom projektet kan en verklig potential för vår industri förverkligas” säger Ylwa Alwarsdotter (bilden), ansvarig för strategisk marknadsutveckling på SEKAB.


Plast tillverkas idag i mycket stor utsträckning av olja. Att kunna tillverka plast av bioråvara är en förutsättning för att på lång sikt kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Projektet Närodlad Plast ska nu undersöka förutsättningarna för att bygga upp en industri, där sidoprodukter från skogen tas om hand och omvandlas till biobaserade plastprodukter.

Projektet kommer att kartlägga och utvärdera förutsättningarna utifrån ett helhetsperspektiv där hållbarhet och ekonomiska förutsättningar går hand i hand. Man skapar en kedja av svenska företag som tillverkar plastprodukter med skogens sidoprodukter som råvara.  Genom projektet skapas en kunskapsöverföring, där svenska företags teknologiska och affärmässiga förmågor bidrar till att undersöka en värdekedja med skogens biprodukter som råvara.

”Vi ser ett stort intresse av att utnyttja biomassa för kemi och etanolproduktion i Sydostasien och i Nord- och Sydamerika, det är därför extra roligt med ett svenskt projekt” säger Thore Lindgren, vice VD för SEKAB E-Technology AB.

Närodlad Plast tar till vara den potential som finns och möjliggör konkreta beslut om affärsutveckling. Det övergripande målet med Närodlad Plast är att utvärdera möjligheten med att realisera en värdekedja från skogsbaserad biomassa till polyeten och dess tillämpning i olika produkter.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-06-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK