...
Mobil fabrik som framställer nanocellulosa
Innventia har sedan tidigare en pilotfabrik i Stockholm för framställning av nanocellulosa. Nu ska man tillsammans med BillerudKorsnäs bygga en mobil demonstrationsfabrik.
”Nanocellulosa har en fantastisk potential i papperstillämpningar”, säger Mikael Ankerfors, BillerudKorsnäs.
Nanocellulosa i form av en transparent gel.

Innventia och BillerudKorsnäs har ingått ett samarbete med syfte att bygga en flyttbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa och testa materialet i fullskalig papperstillverkning. Projektet finansieras av Vinnova, Innventia och BillerudKorsnäs.
Nanocellulosa kan användas som tillsats vid papperstillverkning för att göra lättare och starkare papper och kartong, men kan även användas i en rad andra tillämpningar inom livsmedels-, läkemedels-, och byggindustrin etc.


Genom tillsats av nanocellulosa kan papper ges helt nya egenskaper och skulle kunna ersätta exempelvis plast inom många områden. Fler produkter än idag skulle därmed kunna tillverkas från förnyelsebar och bionedbrytbar råvara.

Innventia driver sedan 2010 en pilotfabrik för framställning av nanocellulosa vid forskningsinstitutet i Stockholm. Genom etableringen av denna kunde tillräckligt stora mängder nanocellulosa framställas för forskning och utveckling mot papperstillämpningar. I ett unikt samarbete mellan BillerudKorsnäs och Innventia byggs nu en flyttbar demonstrationsfabrik som gör det möjligt att producera nanocellulosa i stor skala för användning i fullskaleförsök på pappers- och kartongmaskiner.

”Nanocellulosa har fantastisk potential i papperstillämpningar, men även inom andra applikationer. Det här nya projektet är därför spännande då det ger oss en möjlighet att utvärdera potentialen i fullskala”, säger Mikael Ankerfors, Projektledare, New Business Lab, BillerudKorsnäs.

”Innovation är en helt central del av BillerudKorsnäs affärsmodell. Det är därför en perfekt matchning mellan vår mission (att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid) och att vara en del av ett projekt som syftar till att utforska potentialen i fullskalig produktion av nanocellulosa”, säger Magnus Wikström, SVP Strategic Development, BillerudKorsnäs.

”Det här är ett mycket viktigt steg. Tillgången på testbäddar och demonstrationsanläggningar är ofta helt avgörande för att kunna skala upp de nya processer som kommer ut från vår forskning och utveckling”, säger Anna Wiberg, ansvarig för Verksamhetsutveckling Material Processes, Innventia.

”Tack vare samarbetet med BillerudKorsnäs kan utvecklingen mot nya nanocellulosabaserade material ta ett språng. I ett senare skede kommer vi att erbjuda fler företag att få tillgång till demonstrationsfabriken som stöd i deras innovationsprocess”, säger Torgny Persson, Vice President affärsområde Material Processes, Innventia.

Fakta om nanocellulosa:
Nanocellulosa (även kallad mikrofibrillerad cellulosa, MFC eller nanofibrillated cellulosa, NFC) framställs genom delaminering av cellulosafibrer i högtryckshomogenisatorer. Fullständigt delaminerad nanocellulosa består av långa (1-2 mikrometer) mikrofibriller (5-20 nm i diameter) och ter sig som en högviskös, skjuvningsförtunnande transparent gel. Materialet har exceptionella styrkeegenskaper i klass med kevlar, men i motsats till kevlar och andra material baserade på fossila råvaror är nanocellulosa helt förnybart.
Det finns en mängd olika potentiella tillämpningar för nanocellulosa, exempelvis tillverkning av både papper och kartong. Med avseende på papper/kartong, kan nanocellulosa användas som ett förstärkande medel i papper med hög fyllmedelshalt. Andra användningsområden kan vara ytlimning och ytbeläggning, t.ex. som ett barriärmaterial (mot syre, vattenånga, fett/olja) i livsmedelsförpackningar. Sedan finns tillämpningar inom nanokompositer, förtjockningsmedel i lågkalorimat, emulsion/dispersion, oljeåtervinningsapplikationer, kosmetiska/farmaceutiska tillämpningar och tillämpningar inom elektronikbranschen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-08-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK