...
Packbridge-projekt får Vinnova-stöd
 

Forskningsagenda för säkra globala försörjningskedjor genom innovativ förpackningsdesign” är beteckningen på ett projekt som initierats av förpackningsklustret Packbridge och som nu beviljats finansiering av Vinnova.
Projektet, som löper från den 18 augusti i år till den 30 mars nästa år, syftar till att ta fram en forskningsagenda för svensk förpackningsindustri.
”Vi är stolta över det förtroende Vinnova ger Packbridge att bygga en forskningsagenda i nära samarbete med ledande forskningsmiljöer, relevant näringsliv, branschorganisationer, myndigheter och institut på ett nationellt plan”, säger Per-Stefan Gersbro (bilden), VD för Packbridge.


Målet med projektet är att identifiera strategiska forsknings- och innovationsområden, som svensk förpackningsindustri anser vara viktiga för att stärka sin och sina kunders konkurrenskraft och skapa tillväxt. Detta ska ske genom förpackningslösningar, som kan garantera säkra och effektiva varuflöden och skapa värde för konsumenten. Projektet genomförs i nära samarbete mellan ledande forskningsmiljöer, relevant näringsliv, branschorganisationer, myndigheter och institut.

”Målet är lösningar som kan garantera säkra och effektiva varuflöden och skapa värden för konsumenten. Forskningen ska vara sådan att enskilda företag eller organisationer inte själva klarar dem inom ramen för sin egen R&D eller där samverkan ger ett innovativt mervärde, och inte minst vad gäller det sistnämnda så är det en hjärtefråga för Packbridge”, säger Per-Stefan Gersbro.

Projektet, som nu beviljats 390.000:- kronor i finansieringsbidrag från Vinnova, kommer att dra igång omedelbart genom att identifieringen av de strategiska forsknings- och innovationsområdena kommer att genomföras i ett antal workshops under de närmaste veckorna.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-08-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK