...
En IR-kamera i pappersmaskinen hittar störande processvariationer
Med en IR-kamera kan man läsa av hela pappersbanan och hitta störande processvariationer.

Forsknings- och utvecklingsföretaget Innventia ska utföra fallstudier med termografi vid pappers- och kartongbruk. Integrerad termografi i brukens mätsystem förväntas innebära betydligt bättre möjligheter att upptäcka processvariationer jämfört med dagens punktbaserade teknik.
Vid termografi används en speciell IR-kamera och med tekniken kan man bland annat mäta en hel pappersbana kontinuerligt, vilket ger mycket bättre och säkrare mätresultat jämfört med dagens traverserande punktmätmetod.


Pågående studier inom Innventias forskningsprogram visar på stora fördelar med användning av termografi för analys av processvariationer vid pappers- och kartongtillverkning och en av de mest signifikanta fördelarna är alltså att hela pappersbanan kan mätas kontinuerligt. Genom att integrera termografi i QCS-systemet (Quality Control System) skulle 100 procent av den producerade produkten kunna analyseras jämfört med dagens metod som mäter på mindre än en procent.

Att identifiera och minimera processvariationer är av högsta betydelse vid papperstillverkning. Små processvariationer leder till jämnare produktegenskaper. Kraftiga processvariationer, t ex i ytvikt eller torrhalt, kan däremot leda till banbrott. Med dagens traverserande punktmätning går dock många variationer inte att upptäcka på grund av de befintliga mätsystemens begränsningar i form av låg upplösning och låg andel total uppmätt yta.

”Till exempel går det att analysera tidsberoende variationer i mälden, som matas in i inloppslådan och separera dessa variationer från sådana som orsakas av pappersmaskinen”, säger Catherine Östlund, bildanalysspecialist vid Innventia

Innventia kommer nu med finansiellt stöd från Ångpanneföreningens forskningsstiftelse att genomföra fallstudier vid två svenska pappersbruk för att utvärdera en integrering av resultat av termografimätning i befintliga QCS-system. Projektet är en fortsättning av ett forskningsprojekt inom Innventias innevarande forskningsprogram som avslutas hösten 2014.

”Termografi kommer att ge mycket mer information jämfört med dagens mätningar av produktegenskaper”, säger Hannes Vomhoff, forskningsledare inom det papperstekniska området vid Innventia.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-08-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK