...
Kartongmaskinen vid Frövi Bruk ska bli världens största i sitt slag

BillerudKorsnäs ska investera 900 miljoner kronor i produktionsanläggningarna i Frövi och Rockhammar. Investeringen innebär bland annat en ombyggnad av kartongmaskinen i Frövi, vilken kommer att göra maskinen till världens största i sitt slag och ge den en årskapacitet på 550.000 ton högkvalitativ förpacknings- och vätskekartong.
”Vi har slagit fast en ambitiös tillväxtplan för BillerudKorsnäs. För affärsområdet Consumer Board är strategin lönsam volymtillväxt och investeringen är en viktig del i att förverkliga denna strategi”, säger Per Lindberg, koncernchef och VD i BillerudKorsnäs.


Investeringarna, som är beviljade av BillerudKorsnäs styrelse, innebär även en kapacitetsuppgradering av massaproduktionen i Rockhammar, som ska ge anläggningen en årskapacitet om 150.000 ton CTMP-massa.
Ombyggnad och uppgradering vid de båda bruken beräknas vara genomförd under år 2017 och kommer att resultera i att BillerudKorsnäs i framtiden driver världens största maskin för produktion av förpacknings- och vätskekartong integrerad till kemisk massa.

”Efterfrågan på BillerudKorsnäs förpacknings- och vätskekartong ökar. Genom denna investering kommer vi att behålla och stärka vår konkurrenskraft och svara upp mot de ständigt ökande kraven på våra produkter och service. Därigenom når vi en hållbar tillväxt inom vårt affärsområde Consumer Board”, säger Ulf Eliasson, Senior Vice President Consumer Board.

BillerudKorsnäs uppskattar att företagets investeringar på längre sikt ligger på samma nivå som avskrivningarna, det vill säga cirka 1,4 miljarder kronor per år. Investeringen i Frövi och Rockhammar medför att BillerudKorsnäs bedömer att investeringarna överskrider avskrivningarna med cirka 150 miljoner kronor under 2014 och att investeringsnivån även för de kommande två åren kommer att ligga över avskrivningsnivån.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-08-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK