...
Stabil utveckling för ÅR Packaging Group

ÅR Packaging Group redovisar förbättrade marginaler och en stabil ekonomisk utveckling i sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2014.
Omsättningen sjönk något, från 209,5 miljoner euro första halvåret i fjol till 200,6 miljoner euro i år, men rörelseresultatet exklusive engångsposter steg från 8 miljoner euro till 12,1 miljoner euro.
”Vi är på rätt väg med vårt fokus på kärnsegmenten, förbättrad produktmix och ständigt förbättrad operativ effektivitet”, säger VD Harald Schulz (bilden).


Enligt den ekonomiska rapporten ökade bolaget sin rörelsemarginal under andra halvåret i år från 3,8 procent till 6,0 procent. Vidare uppgick nettoresultatet för första halvåret till 3,7 miljoner euro, vilket var en ökning med hela 54 procent jämfört med första halvåret 2013. De största resultatförbättringarna uppnåddes under andra kvartalet i år.

”Vi har en stabil utveckling på affärssidan med de flesta av våra kunder och många projekt med långsiktig potential pågår inom våra affärssegment. Vi fortsätter att fokusera på förbättrade kostnads- och operativ effektivitet och de kontinuerligt förbättrade marginalerna under de senaste kvartalen och den stabila ekonomiska utvecklingen ger oss en stark grund för att fortsätta utvecklingen och ta företaget till nästa nivå”, kommenterar Harald Schulz.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-09-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK