...
Tambrite den mest kända kartongen bland europeiska varumärkesägare
Stora Ensos kartongkvalitet Tambrite används bland annat till förpackningar för torra livsmedel.

Stora Enso Tambrite är det värdefullaste kartongvarumärket bland europeiska varumärkesägare, enligt undersökningen Brand Equity Survey 2014, som nu genomförts för sjätte gången av Opticom International Research.
Även Stora Enso-kartongerna Ensocoat och Performa platsade bland de tio bästa i undersökningen.


Avsikten med Brand Equity Index (BEI) är att identifiera de mest värdefulla kartongvarumärkena ur användarnas perspektiv. Indexet gör det möjligt att jämföra varumärken med varandra och ranka dem på nationell och/eller europeisk nivå.
Opticoms varumärkesindex beräknas utifrån ett antal varumärkesegenskaper, till exempel spontan varumärkesmedvetenhet, top-of-mind, relativ prestationsnivå, och lojalitet
Indexet utvärderar varumärkenas styrkor och svagheter, jämför ledande varumärken med varandra och bedömer olika varumärkesstrategiers genomslagskraft över tid. 

I vårens undersökning tillfrågades 337 varumärkesägare från sju länder och sex olika slutanvändarsegment (läkemedel och sjukvård, kosmetika och skönhetsprodukter, choklad och konfektyr, torra livsmedel, djupfryst och nedkyld mat samt vin och sprit). Länderna var Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Schweiz, Belgien och Nederländerna.

Även 220 kartongkonverterare intervjuades. Tambrite var det mest välkända kartongvarumärket och även Performa och Ensocoat fanns med bland de fem bästa i fråga om spontan varumärkeskännedom. Ensocoat tog ett stort steg uppåt på konverterarindexet från 8:e till 5:e plats.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-09-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK