...
Stora Ensos Viewpoint:
Ändrade köpbeteenden kräver smartare förpackningslösningar

Stora Enso har presenterat en ny ”Viewpoint”, som handlar om hur branschen ser på framtidens krav på innovativa och smartare förpackningslösningar inom dagligvaruhandeln.
Förpackningar för dagligvaruhandeln: 2016 och framåt” är den tredje utgåvan i Stora Ensos viewpointserie, där framtidstrender inom olika områden presenteras. Rapporten handlar om hur de snabba förändringarna inom dagligvaruhandeln och i konsumenternas köpbeteenden skyndar på utvecklingen och påverkar kraven på förpackningslösningar i framtiden.


I rapporten tar man upp fallstudier som visar hur detaljister kan reducera hanteringskostnaderna med 50–70 procent genom att använda smarta förpackningslösningar. Rapporten tar också upp de viktigaste faktorerna för att sticka ut på en markna,d där man räknar med att andelen produkter från egna varumärken kommer att uppgå till 50 procent inom tio år.

”Vi vet att 70 procent av konsumenternas inköpsbeslut i dagligvaruhandeln fattas i butiken. Med tanke på att det råder stor konkurrens på marknaden kan förpackningarna i hög grad bidra till ökad försäljning och lägre kostnader i hela värdekedjan”, säger Ravindra Parasnis, VD Stora Enso Packaging AB och Stora Enso Packaging Oy.

I rapporten presenteras fem teman som påverkar framtidens förpackningar inom dagligvaruhandeln:
* Lågprishandelns framgångar
* Ökat genomslag för egna varumärken
* Intelligenta förpackningslösningar
* Detaljhandelns övergång till onlinekanaler
* Ökat fokus på hållbarhet

”De detaljister som bäst förstår och använder förpackningslösningarnas fulla potential kommer att ha störst chans att bli ledande på dagens och morgondagens marknad. Genom vår viewpoint fortsätter vi att dela med oss av våra kunskaper om framtiden inom innovativa förpackningar. Vi vill gärna föra en fortsatt dialog med våra kunder”, säger Ravindra Parasnis,.

På konferensen Packbridge Top Packaging Summit 2014 i Helsingborg den 22-23 oktober kommer Ravindra Parasnis att hålla ett föredrag om framtiden för dagligvaruhandelns förpackningar från 2016 och framåt.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-09-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK