...
San Sac och EnviroPac går samman

De båda företagen San Sac och EnviroPac går samman med investeringsfonden Accent Equity 2012 som ny huvudägare. Företagen är båda var för sig ledande i Norden inom utrustning för källsorterings- och avfallshantering.
I ett pressmeddelande skriver de båda företagen att den nya koncernen med en mycket stark produktportfölj och ledande positioner i de skandinaviska länderna siktar på att konsolidera den fragmenterade skandinaviska marknaden ytterligare.


San Sac har de senaste åren växt avsevärt, både organiskt likt EnviroPac, men även genom ett antal förvärv, bl a förvärvet av ILAB Container under 2013. Både San Sac och EnviroPac har dessutom växt organiskt snabbare än marknaden. Företagens sammanlagda försäljning uppgick under 2013 till nära 550 miljoner kronor.

Sammanslagningen kommer att stärka bolagens positioner ytterligare genom tillgången till en bredare produktportfölj samt starkare närvaro i Sverige, Norge och Danmark.

Båda företagen betjänar såväl företagskunder som kommuner och andra institutioner. Båda företagen har breda produktportföljer, utvecklade och tillverkade internt eller levererade från kontrakterade tillverkare och återförsäljare. Bolagen levererar tusentals produkter från stora maskiner till konsumentprodukter och lätt utrustning för källsortering och avfallshantering. I tillägg tillhandahåller också EnviroPac installationer och service. Medan SanSac är starkast i Sverige och Danmark har EnviroPac en mycket stark position i Norge.

Den nya koncernen bildas genom att EnviroPacs grundare och huvudägare Rolf Harald Christensen samt bolagens ledningspersoner investerare tillsammans med Accent Equity. Rolf Harald Christensen kommer att kvarstå som ägare i den nya koncernen.
”Jag är stolt över vad vi åstadkommit med EnviroPac sedan mitten av 90-talet och jag ser fram emot att få ta del av konsolideringen av den skandinaviska marknaden. Accent Equity har en väldokumenterad förmåga att åstadkomma tillväxt i nordiska företag och tillsammans med San Sac kommer vi att kunna erbjuda kunderna fler intressanta produkter och tjänster”, säger Rolf Harald Christensen.

”Vi har haft en mycket stark tillväxt under senare år, Det känns mycket spännande att får fortsätta vår resa tillsammans med Accent Equity och EnviroPac. Jag ser fram emot att nu kunna erbjuda våra kunder ett ännu bredare produktsortiment”, säger Fredrik Jaginder, VD i San Sac och blivande koncernchef i den nya konstellationen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-10-06

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK