...
Iggesund belönades med ”Bio Strategy of the Year”

För sina satsningar för att förbättra energilösningarna vid sina kartongbruk i Sverige och England har kartongtillverkaren Iggesund Paperboard tilldelats branschorganisationen PPI:s pris ”Bio Strategy of the Year”.
”Vi är mycket nöjda med utmärkelsen, men än mer med den kraftiga förflyttning vi gjort från fossila bränslen till bioenergi. Naturligtvis för att vi tar vårt ansvar i klimatfrågan, men också för att det kommer att ge oss mer stabila energikostnader över tid”, säger Arvid Sundblad (bilden), ansvarig för Iggesunds globala försäljning.


De senaste fyra åren har Iggesund Paperboard investerat 3,4 miljarder kronor på miljö- och energiförbättrande åtgärder vid kartongbruken Iggesund och Workington. Jämfört med situationen för tio år sedan har företaget lyckats sänka utsläppen med drygt 260.000 ton koldioxid från fossila källor, vilket motsvarar utsläppen från 85.000 bilar, som körs 1.000 mil om året.

Vid kartongbruket i engelska Workington, där kartongkvaliteten Incada tillverkas, har företaget gjort en dramatisk omläggning från fossil naturgas till biobränslen. En ny biobränslepanna stod klar våren 2013 och har bidragit till en kraftfull sänkning av Incadas koldioxidavtryck till att idag vara en av falskartongerna med de lägsta värdena i detta avseende.

I Iggesund, där man tillverkar kartongen Invercote, har en ny sodapanna bidragit till att brukets fossila koldioxidutsläpp minimerats, och att bruket ofta kan drivas helt utan användning av fossila bränslen. Målet är att bruket ska vara helt biobränsledrivet, och dessutom självförsörjande på både elektricitet och värmeenergi.

”Det här är mycket glädjande. Vi har ett tryck från omvärlden att minska våra fossila koldioxidutsläpp och det lever vi upp till, och bidrar därmed till att stödja de energipolitiska mål som finns i samhället samtidigt som vi räknar med att stabilisera våra kostnader”, betonar Arvid Sundblad.

Men vid sidan om att man bytt energikälla, från fossila till förnyelsebara bränslen så har man också arbetat med energieffektivisering. Att tillverka ett ton Invercote kräver idag drygt tio procent mindre energi än vad som krävdes för fem år sedan, och vid fabriken i Workington kan man visa på liknande resultat. De nya förbränningsanläggningarna är en del av förklaringen, men också ett tålmodigt arbete där man ständigt förbättrar och effektiviserar de interna processerna. I Iggesund har det dessutom lett till påtagliga förbättringar av den lokala miljön.

”Vi kan se hur vi lyckats sänka svavelutsläppen till luft och partikelutsläpp med 50 procent. Det sker från redan tidigare låga nivåer, men det är ändå glädjande. Exempelvis kan vi idag konstatera att vår fabrik, som är dominerande i Iggesund, bara svarar för en procent av partikelutsläppen på orten”, understryker Arvid Sundblad.

Iggesund Paperboard har sedan många år en praxis där hållbarhetsaspekter vävs in i varje investeringsbeslut.
”Vi tar inte bara stora steg, utan framför allt tar vi många små steg på grund av att hållbarhet ska beaktas i varje enskild investering. Vi är en kapitalintensiv industri, men när bollen väl sätts i rullning så sker det med kraft”, avslutar Arvid Sundblad.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-10-13

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK