...
BillerudKorsnäs går med i Save Food: "Våra förpackningar minskar matsvinnet"
Med BillerudKorsnäs wellåda SoliQ bevaras frukt och grönt under transporter, vilket bidrar till minskat livsmedelssvinn.

BillerudKorsnäs meddelar att man går med i Save Food, ett världsomspännande FN-stött initiativ mot livsmedelsförluster och matsvinn. Med sina smarta förpackningslösningar hoppas BillerudKorsnäs kunna ge ett betydelsefullt bidrag till minskat svinn.
”En viktig del av BillerudKorsnäs utvecklingsarbete för smartare förpackningslösningar handlar om bättre transporter av livsmedel. Därför är det naturligt för oss att vara en del av Save Food”, säger Henrik Essén, SVP Kommunikation och Hållbarhet hos BillerudKorsnäs.


Save Food startades 2011 och har som mål att minska den mängd mat som förloras eller kasseras runt om i världen. Totalt beräknas cirka 1,3 miljarder ton mat gå till spillo varje år, vilket motsvarar 3,3 gigaton i koldioxidutsläpp. Det kan jämföras med utsläppen från all vägtrafik i USA under 2010 som då nådde 1,5 gigaton koldioxid…

”Frukt och grönt är det område inom livsmedel där svinnet är som störst. Det gäller både i absoluta tal över det antal ton livsmedel som förstörs, i kapital i form av upparbetade kostnader som går till spillo och i miljöhänseende. Koldioxidavtrycket från odlade varor, som transporteras långt för att aldrig konsumeras, är mycket högt”, säger Lars Broström, Commercial Director på Paccess, ett dotterbolag inom BillerudKorsnäs.

Ungefär en fjärdedel av svinnet under långa transporter orsakas av svaga förpackningar.
”Ett av problemen är att få aktörer i leveranskedjan tittar på helheten i transporten, man ser bara till sin egen del i leveranskedjan. Ofta används billiga förpackningslösningar, som är anpassade för att hålla under den del i transporten som man själv har ansvar för”, säger Lars Boström.

Ett av BillerudKorsnäs konkreta bidrag till att minska livsmedelssvinnet är wellpapplådan SoliQ™, som utvecklades för några år sedan (läs här) och som klarar svåra och interkontinentala transporter av frukt och grönt. SoliQ används bland annat vid transporter av druvor och citrusfrukter från Sydafrika till Europa.

BillrusKorsnäs skriver att med SoliQ har det förpackningsrelaterade svinnet gått ned radikalt. Det har lett till stora kostnadsbesparingar, minskad manuell hantering under leveranskedjan, samtidigt som leverantörens varumärke stärks, framför allt hos importörerna.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-10-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Marknad Övriga Övrigt Well

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK