...
Multivacs nya djupdragare kan skin-packa även högre produkter

En populär förpackningsform för livsmedel som kött, fågel, chark, mm. är vakuumpackade så kallade skin-förpackningar, där förpackningsmaterialet sluter tätt runt hela produkten som en andra hud och gör att produkterna presenteras på ett aptitligt sätt.
Nu har förpackningsmaskintillverkaren Multivac utvecklat en djupdragare för skin-förpackningar, som möjliggör inpackning även av större och högre produkter. Maskinen, som har beteckningen Multivac R 575 MF PRO, kan klara produkter med höjder upp till 90 mm.


Multivacs nya djupdragare har optimerats för förpackning av höga produkter. Till skillnad från vanliga djupdragare avsedda för produktion av vakuumpackade skin-förpackningar, har en övre formningsstation integrerats i den här modellen. Den formar filmen i övre banan, innan den transporteras till svetsverktyget. Den varmformade filmen värms sedan igen, i svetsverktygets skål, innan den placeras runt de produkter som skall förpackas. Detta mellanliggande steg ökar processäkerheten i skin-förpackningsprocessen.

Multivac skriver i ett pressmeddelande att processen säkerställer att filmen i den övre banan i svetsverktyget redan har formen av den produkt som skall förpackas. Den extra värmen gör att filmen blir formbar och sluter tätt och jämnt runt förpackade varor. Formbarheten i filmen ger också optimala svetsar mellan överbane- och under-banefilmen vilket ger maximal förpackningssäkerhet.
Denna förpackningsteknik är särskilt anpassad för produkter, som är mycket höga, då den övre filmen i svetsverktyget måste täcka en större yta under förpackningsprocessen. Vid kontakt med förpackade varor sjunker oftast materialtemperaturen och följaktligen plasticiteten i filmen, vilket annars kan äventyra kvaliteten på förpackningen.

Multivac menar också att varmformningstekniken i den nya djupdragaren ur ett ekonomiskt perspektiv är överlägsen den typ av trågförpackning, som annars vanligen används för högre produkter. Eftersom inga tråg används minskar kostnaderna för förpackningsmaterial eftersom film på rulle är billigare. Även hanterings- och lagringskostnader minskar.

-------------------------------------------
Multivac utvecklar, producerar och marknadsför förpackningslösningar för behandling, paketering och etikettering av livsmedel, medicinska artiklar och en mängd andra produkter. Koncernen representeras i mer än 140 länder världen runt och är marknadsledande i branschen. Globalt har koncernen ca 4.300 anställda.
Sedan 1988 är Multivac AB Sverige dotterbolag till Multivac Export AG i Schweiz. Det svenska huvudkontoret finns i Lund.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-10-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK