...
Inga misstankar om konkurrensbrott vid samgåendet Munksjö/Ahlstrom

Tidigare i år varnades företagen Ahlstrom och Munksjö av EU-kommissionen för att man i samband med fusionen mellan Munksjö AB och finska Ahlstroms affärsområde ”Label and Processing” ska ha lämnat vilseledande uppgifter om konkurrenssituationen på den internationella slippappersmarknaden (läs här).
Men nu meddelar Munksjö på sin hemsida att kommissionen beslutat avsluta ärendet och att inga misstankar om konkurrensbrott längre föreligger.


Så här skriver Munksjö på sin hemsida:

Europeiska kommissionen har beslutat att avsluta förfarandet mot Munksjö Oyj, Munksjö AB och Ahlstrom Abp. Beslutet har fattats efter övervägande av företagens svar på meddelandet om invändningar (s.k. "Statement of Objections"), presentationer vid det muntliga förhöret (s.k. "Oral hearing"), och i synnerhet, de uppgifter som lämnats som svar på kommissionens begäran om upplysningar av den 26 maj 2014.

Munksjö Oyj, Munksjö AB och Ahlstrom Abp mottog den 25 februari 2014 ett meddelande om invändningar (s.k. "Statement of Objections") från Europeiska kommissionen (artikel 14 (1)(a) förordning nummer 139/2004) rörande påstått oriktiga eller vilseledande uppgifter lämnade i samband med förvärvsanmälan till Europeiska kommissionen, ingiven 2012. Samgåendet mellan Munksjö AB och Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and Processing slutfördes i två faser under 2013.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-10-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK