...
Nolato Medical varslar 20 i Hörby

Torekovbaserade koncernen Nolato varslar 20 anställa om uppsägning inom affärsområdet Nolato Medical, där bland annat läkemedelsförpackningstillverkarna Nolato Cerbo i Trollhättan och Nolato Jaycare i Portsmouth och Newcastle, England, ingår.
Enligt Skånska Dagbladets nyhetssajt avser varslet 20 anställda vid Nolato Meditech i Hörby (f.d. Medical Rubber). Anledningen till uppsägningarna är att en del manuella arbetsuppgifter, som montage och efterarbeten, successivt ska flyttas från Hörby till Nolatos enhet i Ungern.


”Enklare arbetsuppgifter flyttas utomlands, men samtidigt behöver vi mer personal till våra högvolymsproducerande och högautomatiserade anläggningar i Sverige, och i långa loppet kommer vi att fortsätta att nyanställa även i Sverige”, förklarar Christer Wahlquist, affärsområdeschef för Nolato Medical.

Hörby-enheten Nolato Meditech har i dag 175 anställda och av dessa kommer alltså 20 personer att få sluta.

”Eftersom verksamheten flyttas till Ungernfabriken har det inte varit möjligt att erbjuda dem jobb på den nya enheten”, säger Christer Wahlquist.

Skånskan skriver att det faktum att Nolato lägger över delar av produktionen till Ungern inte betyder att enheten i Hörby tappar i slagkraft.

”Hörbyfabriken är extremt viktig för oss, och kommer att fortsätta att vara det även framöver. Här finns ju också huvudkontoret för hela affärsområdet Nolato Medical”, betonar Christer Wahlquist.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-11-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Läkemedel Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK