...
Utvecklar säkra förpackningar som blir skydd mot förfalskade läkemedel
”The Self-Collapsing Packaging Demonstrator” är en av de demonstratorer som togs fram inom projektet Smedpack. På bilden designern Alexandra Denton tillsammans med materialforskaren Hjalmar Granberg från Innventia.

Forskningssamarbetet Smedpack, som koordineras av forskningsinstitutet Innventia, ska ta fram säkerhetslösningar som förhindrar att förfalskade läkemedel tar sig in i den legala distributionskedjan. De nya förpackningskoncepten kommer att underlätta för konsumenten att skilja äkta från falskt.

Förfalskade läkemedel är ett växande globalt problem, som skapar fara för människors liv och säkerhet. En bidragande faktor till förfalskningsproblematiken är bristen på samarbete över distributionskedjan från producent till konsument. När många idag väljer att köpa läkemedel via nätet, försvinner också det led som har alla kontroller och ansvaret läggs på konsumenten. Men trots att majoriteten av de läkemedel, som säljs på nätet idag, är förfalskade, är det få som kontrollerar att försäljaren är ett godkänt apotek.

Smedpack är ett samverkansprojekt som ska bidra i arbetet mot förfalskade läkemedel genom koncept för säkra läkemedelsförpackningar. Koncepten kan bestå av säkerhetsförseglingar, element med unika serienummer, appar eller andra lösningar, som gör det lättare för användaren i olika delar av kedjan att kontrollera äktheten hos läkemedelsförpackningar. Ambitionen är att lösningarna ska vara industriellt realiserbara och innebära nya affärsmöjligheter som ger exportintäkter.

Projektet har rönt ett stort intresse från samhälle och näringsliv och får nu ytterligare 7 miljoner från Vinnova för att ta steget från koncept till kommersiella lösningar. Samarbetet som koordineras av forskningsinstitutet Innventia involverar ett 30-tal partners. Bland dessa finns såväl företag längs hela värdekedjan från materialtillverkare och logistik till apotek, som myndigheter, högskolor och intresseorganisationer. I det nya, så kallade tredje steget, läggs stor vikt vid internationaliseringsfrågor varför det har stor betydelse för projektet att inkludera partners som Tullverket och Polismyndigheten.

Sedan starten 2012 har Smedpack tittat på ett 40-tal olika koncept. Från dessa har tre demonstratorer av säkerhetslösningar tagits fram i samarbete med designers och tillverkare av kartongförpackningar, plastburkar respektive flexibla förpackningar. De lösningar som utvecklats med tanke på säkerhet kan även ha positiva bieffekter i form av bättre ergonomi på sjukhus.

”Samarbete över hela värdekedjan är avgörande för att identifiera svaga punkter och komma fram till lösningar. Vi kan glädjande notera att arbetssättet också skapat tillväxt genom nya samarbetskonstellationer och affärer”, säger projektledaren Erik Blohm, Innventia.

Läs om vår tidigare rapportering om demonstratorer inom Smedpack-projektet.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-11-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Läkemedel Marknad Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK