...
Försäljningen av Corenso genomförd
Corenso tillverkar hylsor och hylskartong av hög kvalitet.

Stora Enso har nu genomfört den tidigare aviserade försäljningen av affärsverksamheten Corenso till finska förpackningsmaterialbolaget Powerflute Oyj.
Stora Enso får 102 miljoner euro (ca 950 miljoner kronor) för Corenso och affären beräknas medföra en reavinst på cirka 12 miljoner euro, vilket kommer att redovisas som en positiv engångspost i Stora Ensos rörelseresultat för fjärde kvartalet 2014.


Corenso är en av världens ledande integrerade tillverkare av hylsor och hylskartong av hög kvalitet. Företaget har cirka 920 anställda i tio länder i Europa, Asien och Nordamerika, och huvudkontoret ligger i Lahtis i Finland. År 2013 uppgick Corensos omsättning till 211 miljoner euro och det operativa rörelseresultatet till 26 miljoner euro. Under de tre första kvartalen 2014 uppgick omsättningen till 146 miljoner euro och det operativa rörelseresultatet till 14 miljoner euro.

Corenso har varit en del av Stora Ensos division Renewable Packaging.
Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att avyttringen var ett naturligt steg i effektiviseringen och omvandlingen av Stora Enso till ett kundfokuserat företag för förnybara material och att man nu fokuserar på utvalda förpackningssegment inom Packaging Solutions och Consumer Board och vidareutvecklar och investerar i dessa verksamheter.

Den planerade försäljningen av Corenso offentliggjordes i månadskiftet september/oktober – läs här.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-12-03

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK