...
FTI vill öka återvinningen inom EU
Kent Karlsson, VD i FTI, vill att Sverige ska bidra till ökad återvinning inom EU.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har anslutit sig till den europeiska sammanslutningen EXPRA med förhoppningen att bidra med erfarenhet och kompetens i utvecklingen av återvinning även på Europanivå.
FTI:s inträde i EXPRA är en naturlig konsekvens av det remissvar på revideringarna av EU:s avfallsdirektiv, som FTI lämnade i slutet av oktober. I remissvaret, som är förankrat i det svenska näringslivet, efterlyser FTI ett enat Europa, då det gäller datakvalitet och definitioner.


”Våra kolleger i Europa säger halvt på skämt och halvt på allvar att det är endast vi i Sverige, som följer lagar och direktiv så starkt. Om vi nu ses som ´bäst i klassen´, så föreslog vi i remissvaret att Sverige ska ta initiativ till en diskussion om att systematisera kriterier för hur återvinningsstatistik rapporteras till EU, inklusive tillsynsansvar som säkerställer att varje medlemsstat redovisar korrekt och att uppföljning kan ske. Vi vill också att de, som ligger långt efter, kan få vår hjälp i utvecklingen av sin återvinning”, säger Kent Carlsson, VD på FTI.

EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) är en sammanslutning för företag i Europa vilka finns för att lösa respektive lands uppgift att genomföra näringslivets uppdrag inom ramen för ett så kallat producentansvar för återvinning av förpackningar och tidningar. Det är ett ansvar och en rättighet som genom EU:s avfallsdirektiv finns i alla medlemsländer. EXPRA har bland annat utryckt en stark oro för att de nya mätpunkterna som EU-kommissionen föreslagit. Rätt utformat däremot ser ett samlat svensk näringsliv möjligheter med förslagen från EU-kommissionen att förstärka arbetet utifrån avfallshierarkin och öka konkurrenskraftig återvinning i Sverige och Europa.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-12-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK