...
Fler internationella erkännanden för Iggesunds systematiska miljöarbete
Arvid Sundblad är ansvarig för Iggesund Paperboards globala försäljning.

Kartongproducenten Iggesund Paperboards systematiska arbete för att minska sin miljöpåverkan vinner i allt högre grad internationella erkännanden.
Som vi tidigare meddelat tilldelades Iggesund i oktober priset ”Bio Strategy of the Year” av branschorganisationen Pulp & Paper Industry (PPI) för sina tunga investeringar för att minska sina fossila koldioxidutsläpp och dessutom har Holmenkoncernen, där Iggesund Paperboard ingår, förts upp på Carbon Disclosure Projects (CDP) lista över de globalt verkande företag, vilka anses vara de mest avancerade för sina åtgärder att minska koldioxidutsläppen och hantera affärsrisker, som är förknippade med klimatförändringarna.


CDP är en internationell icke-vinstdrivande organisation, som förfogar över världens enda globala system för att mäta, rapportera om, hantera och dela viktig miljöinformation. Varje år publicerar CDP sitt Climate Performance Leadership Index, även kallat ”The A List”, som i år omfattar 187 ansvarskännande och miljöaktiva företag världen över.

”Att vi placeras högt i denna utvärdering är ett bevis på att ett aktivt energi- och klimatarbete och tydlig kommunikation om detta stärker såväl vårt varumärke som vår trovärdighet på hållbarhetsområdet”, säger Lars Strömberg, ansvarig för miljö- och hållbarhetsfrågor inom hållbarhetfrågor inom Holmenkoncernen.

Ett ytterligare bevis på Holmenkoncernens – och Iggesund Paperboards – hållbarhetsarbete är att man finns med i FN:s UN Global Compact Index, som listar världens 100 mest hållbara företag. Holmen kom med på den listan för drygt ett år sedan och vid det nyligen publicerade resultatet av årets utvärdering finns Holmenkoncernen fortfarande med bland de 100.

”Då ska man komma ihåg att vi är en tung processindustri, som tävlar mot företag som banker och försäkringsbolag, vars främsta miljöproblem är ozonutsläppen från laserskrivaren på kontoret..! Och ändå står sig vårt miljöarbete mycket väl i denna jämförelse”, understryker Arvid Sundblad, ansvarig för Iggesund Paperboards globala försäljning.

Erkännandet av miljöarbetet är också en del av det produkt- och tjänsteutbud, som Iggesund levererar till sina kunder.
”Vår service består av flera delar, allt från leveransservice till kunskapsförmedling, något som vi sammanfattar som Care by Iggesund. I det ingår att vi har ett miljöarbete som stärker våra kunders affärer och som aldrig kan orsaka obehagliga överraskningar”, förklarar Arvid Sundblad..

Läs om Iggesund Paperboards utmärkelse till ”Bio Strategy of the Year”.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-12-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business CDP Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK