...
Iggesund satsar i Sverige och England

Kartongtillverkaren Iggesund Paperboard ska investera sammanlagt 530 miljoner kronor i sina anläggningar i Iggesunds Bruk, Sverige (bilden) och Workington, England.
I Iggesund handlar investeringarna om att eliminera flaskhalsar i massaproduktionen så att den kan ökas från dagens 370.000 till 420.000 ton, samtidigt som man – utan investeringar – ska öka kartongproduktionen med 10 procent.
I Workington är målet att lyfta bruket till ett tekniskt ledarskap inom falskartong samtidigt som man ökar kartongkapaciteten från dagens 200.000 till 220.000 årston.


Vid bruket i Iggesund syftar investeringarna till att ytterligare utnyttja potentialen i både massa- och kartongbruket.

”Efter att vi tagit den nya sodapannan i drift och utvecklat våra reningssystem för både luft och vatten finns det en outnyttjad potential som vi kan aktivera. Det här är spännande, för vi tar ytterligare ett steg mot att vara ett av världens teknikledande bruk med lägst miljöpåverkan - samtidigt som det stärker vår konkurrenskraft i form av lägre rörliga kostnader”, säger Olov Winblad von Walter, chef för Iggesunds Bruk.

Investeringarna i Workington innebär bland annat en ombyggnad av kartongmaskinens pressparti, som beräknas vara fullt genomförd under första halvåret 2016, och då även kommer att medföra förbättrad produktkvalitet. 

”Vi har ett starkt efterfrågetryck på vår förbättrade Incada-kartong, inte minst sedan det visat sig att europeiska konverterare anser att den är den kartong med den bästa körbarheten, när det gäller applikationer för konsumentprodukter för massmarknad. Självklart är det då positivt att kunna öka kapaciteten, så att fler kan dra nytta av Incadas fördelar”, understryker Ulf Löfgren, chef för Iggesunds kartongbruk i Workington

Under en femårsperiod har Iggesund Paperboard investerat kraftfullt för att stärka konkurrenskraften genom lägre energikostnader och samtidigt minimera användningen av fossila bränslen. Sammanlagt 3,4 miljarder kronor har använts till detta i Workington och Iggesund. De investeringar, som nu aviseras, har mer bäring på produktionsökningar.

”Vi har minskat vår miljöpåverkan samtidigt som vi tar kontroll över våra energikostnader. Vi är väl rustade för en hårdare konkurrens på kartongmarknaden, men framför allt gentemot andra förpackningsmaterial. Vår strategi är att växa organiskt och för Workington är det här ett första steg i den riktningen. De aviserade investeringarna gör oss mycket bra positionerade både vad gäller produktkvalitet och kapacitet”, säger Arvid Sundblad, ansvarig för Iggesunds globala försäljning.

Investeringarna inom Iggesund Paperboard är godkända av styrelsen för huvudägaren Holmenkoncernen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-12-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK