...
Här går julfirandet i stöpet...
Tufft för personalen på Stora Enso Fors när bruket stoppas för årligt underhåll
Stefan Neijman
Mikael Backlund
Joakim Sundström
Anna-Lena Forsberg
Michael Gylfe
Jan Andersson
Ann-Louice Rossbäck

När alla andra tar julledigt är det full fart i Stora Ensos kartongbruk i Fors, även fast produktionen står still... Över jul- och nyårshelgen är det nämligen dags för det årliga underhållsstoppet, vilket innebär att en stor del av personalen jobbar under helgerna för att man ska hinna med allt planerat underhålls- och investeringsarbete.
”Vi har otroligt lojala medarbetare med stor erfarenhet här i Fors, som ställer upp och jobbar under jul och nyår”, framhåller Ronny Sjöberg (bilden), chef för Anläggning & Investeringar vid Fors Bruk.


Det är mycket arbeten som inspektioner, rengöring, inkopplingar och service ska hinnas med under stoppet. Fokus ligger på arbeten kopplade till underhåll och investeringar och i år har man bland annat tre större investeringsobjekt, som kräver inkopplingar och installationer under jul- och nyårsstoppet.

”I år investeras totalt cirka 137 miljoner kronor i Fors Bruk. Flertalet av årets investeringsprojekt kopplas in under julstoppet. De senaste åren har vi investerat i snitt cirka 380.000 kronor om dagen i Fors Bruk”, säger Ronny Sjöberg.

De tre större investeringsprojekten är:
Björk CTMP: Fors Bruk kommer att kunna börja använda björk vid tillverkning av CTMP-massa. Det ger möjlighet till att utveckla och producera nya kartongkvaliteter. Investeringen möjliggör inflöde av både gran och björk.
Boiler: Bruket kommer att få effektivare förbränning i fastbränslepannan, vilket ger en högre drifttillgänglighet. Ångan från pannan används bl. a till att torka den kartong, som tillverkas vid bruket, och för att tillverka el.
POM : Bakom den förkortningen döljer sig investeringar som ska ge bättre produktionsstabilitet och kvalitet på Kartongmaskin 3. Bland annat installeras en centrifugalpump med avluftning, som tarr bort luften från massan och på så sätt ger ett stabilare massaflöde till kartongmaskinen.

En av de mer spektakulära sakerna, som kommer att ske under underhållstoppet, är ett lyft av ett 13 ton tungt skivfilter, vilket ska tas in genom taket i massafabriken. Skivfiltret ingår i Björk CTMP-investeringen och har som uppgift att avskilja massan från vattnet i massafabriken.
”Det krävs en 250 tons kran för att klara de tunga lyften. Planen är att lyftet genom taket ska äga rum under  julafton”, säger Ronny Sjöberg.

För att hinna med att göra alla arbeten under stoppet anlitas det många entreprenörer. I år är det
275 personer extra på plats utöver brukets egen personal. Många av firmorna är lokala och är väl inarbetade på bruket. Men det är framförallt brukets egna medarbetare, som gör en stor extra insats för att det ska bli ett lyckat underhållsstopp.

Att ha ett underhållsstopp under jul och nyår är lite extra utmanade på flera sätt.
”Det gäller att vara ute i god tid och planera för resurser och det material som behövs under stoppet. Det är svårt att få tag i något med kort varsel om man upptäcker att man missat att beställa, så planering i god tid är A och O”, säger Ronny Sjöberg och påpekar att då delar av utrustningen och därmed jobben sker utomhus så är vädret en annan utmaning som man inte kan råda över mer än att vara väl förberedda.
Ronny Sjöberg minns tidigare underhållsstopp med temperaturer under -200 C och även år med kraftigt ihållande snöfall.

För Fors Bruk är julstoppet en av årets stora händelser på bruket. Men stoppet har dessutom stor betydelse för andra företag i bygden som exempelvis pizzerian, bruksrestaurangen och ICA-handlaren.
”Majoriteten av firmorna, som anlitas under underhållsstoppet, är dessutom lokala. Så underhållsstoppet är verkligen viktigt även för det lokala samhället”, konstaterar Ronny Sjöberg.

Det finns en nollvision inom Stora Enso vad gäller säkerhet. Målet är att inga olyckor ska ske.
”Vi gör vårt yttersta för att det ska bli ett säkert stopp. Inget är viktigare än säkerheten på bruket och det får aldrig vara så bråttom att vi tar genvägar”, påpekar Ronny Sjöberg.

I år har man dessutom blivit mer restriktiva med att utfärda kör- och parkeringstillstånd för att försöka minimera antalet fordon på fabriksområdet.
”Vi är redan trångbodda och vill inte ha mer bilar och trafik än nödvändigt inne på området”, säger Ronny Sjöberg.

Dagliga skyddsronder på de större projekten och slumpvisa alkoholtester för både egen personal och entreprenörer är andra åtgärder som görs för att det ska bli ett säkert stopp på bruket.

Så här säger några av nyckelpersonerna, som arbetar under julstoppet på Fors Bruk:

Stefan Neijman, projektledare, har jobbat på Fors Bruk i 24 år och lett projekt i 15 år.
”Jag kan inte minnas en enda jul som jag varit ledig. Har alltid jobbat. Det är givetvis inte optimalt, när man har familj, men samtidigt känner man att man är med och skapar något för framtiden”, säger Stefan.

Mikael Backlund, är också projektledare och har under sina 33 år på bruket bara missat en handfull julstopp. Nu jobbar han framförallt med projekt på Kartongmaskinerna 2 och 3, däribland POM-projektet på Kartongmaskin 3.
”Jag tycker om att man är med i hetluften. Ingen dag är den andra lik och det gäller verkligen att hela tiden vara uppfinningsrik och hitta lösningar på saker och ting”, säger Mikael.


Joakim Sundström, också han projektledare, har jobbat under julstoppen de senaste 20 åren och har nu ansvar för automation/instrument. Han berättar om den särskilda stämning och gemenskap som blir på jul.
”Det blir nästan lite religiös stämning under stoppet. Vi är så många, som offrar oss på jul och nyår för jobbet. Vi har alla bara ett enda gemensamt mål, som vi alla jobbar mot, och det är att bli klara i tid med allt vi planerat”, säger Joakim.

Anna-Lena Forsberg har jobbat på bruket sedan 1992 och arbetat under många julstopp. I år gör hon dock sitt första julstopp som projektledare.
”Jag är ansvarig för allt som har med elektricitet att göra i de stora projekten, som pågår i hela fabriken. Mycket handlar om att planera, koordinera och se till att arbetena blir gjorda”, säger Anna-Lena som tillägger att hon tycker att hon har ett underbart jobb.

Michael Gylfe är Arbetsställets huvudskyddsombud och han konstaterar att fack och företag har samma åsikter vad gäller säkerheten.
”Vi har ett bra samarbete mellan alla fack och företag vad gäller säkerhetsarbetet. Vi vill alla ha en säker arbetsplats med noll olycksfall och en bra arbetsmiljö”, säger Michael, som under julstoppet har fullt upp med att ge säkerhetsinformation till entreprenörer och vara med på dagliga skyddsronder på de större projekten ihop med några av ”sina” huvudskyddsombud.

Jan Andersson är automationschef och ska se till att det finns teknisk spetskometens i projekten. Han har jobbat i nästan 30 år på bruket och är van att jobba under julhelgen.
”Arbete under julen hör till! Vi är ett rutinerat gäng med människor som jobbar tillsammans under helgen och mina medarbetare är med i de flesta underhållsprojekten”, säger Jan.

Ann-Louice Rossbäck är samordnare och den som som koordinerar allt som har att göra med de 275 entreprenörerna som kommer till bruket under julstoppet. Hon ser till att ta fram den information som de behöver inför stoppet i form av brukets ”Föreskrifter för entreprenörer” och kallar dem även till informationsmöte inför stoppet.
”Det är fullt upp. Jag tycker det är omväxlande och givande med mycket kontakter åt olika håll. Och det är viktigt att entreprenörerna får bra information inför stoppet, framförallt om våra säkerhetsrutiner”, säger Ann-Louice.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-12-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK