...
Åsa är halvvägs till doktorshatten
Stora Ensos industridoktorand Åsa Nyflött tillsammans med sin examinator Lars Järnström, Karlstads universitet. (Foto: Stora Enso).

Stora Ensos industridoktorand Åsa Nyflött, 27 år, har tagit sin licentiatsexamen vid Karlstads universitet och hon är därmed halvvägs till den efterlängtade doktorshatten.
Åsa Nyflötts forskningsprojekt handlar om förnyelsebara barriärmaterial för livsmedelsförpackningar och kan beskrivas som att hon undersöker hur det tunna lagret av oljebaserad plast, som finns på livsmedelsförpackningar tillverkade av kartong, kan ersättas med ett mer miljövänligt alternativ.


”Själva kartongen i sig är ett väldigt miljövänligt och förnyelsebart förpackningsmaterial. Men det behövs en tunn plast på förpackningen för att garantera livmedelssäkerheten. Det är oftast syret som skadar kvaliteten på förpackade livsmedel, så målsättningen är att skapa en förnyelsebar barriär som inte transporterar igenom syre. Både vi och våra kunder är måna om att finna bästa möjliga sätt att ersätta den oljebaserade plasten”, säger Åsa Nyflött.

Det finns redan idag, i mindre skala, barriärer (plaster) på marknaden som är tillverkade av förnyelsebara material. Men det krävs mer forskning på området för att få en fullständig förståelse för vilka ämnen, som egentligen är nödvändiga i en barriär till en livsmedelsförpackning. Det är denna kunskapsmässiga ”djupdykning” inom barriärområdet, som Åsa Nyflött ägnar sig åt.

Genom olika modelleringsförsök undersöker Åsa hur, eller om, syret transporteras genom barriärer uppbyggda av olika ämnen.
”Av befintliga teorier inom området gör jag olika former av datamodeller. Sedan gör jag även praktiska tester ute i laboratorierna. Det är kul att se om datamodellerna stämmer med verkligheten. Jag tycker om omväxlingen av att jobba både framför datorn och praktiskt ute på laboratoriet”, säger Åsa Nyflött.

Någon konkret lista på vilka egenskaper och ämnen som är nödvändiga i en förnyelsebar barriär är lite för tidigt att presentera i detta skede.
”Men ett exempel på en viktig slutsats är att ju högre kristinallinitet, som ämnet har, desto bättre skyddar det. Det betyder att det är viktigt att använda ämnen, som har en tät molekylstruktur”, säger Åsa Nyflött.

I början av decemeber var det licentiatisseminarium på Karlstads universitet, där Åsa Nyflött fick presentera och försvara sitt forskningsprojekt under en utfrågningsstund. Det var ett fyrtiotal personer på plats vid seminariet och efter en stunds överläggande kunde examinatorn Lars Järnström slå fast att Åsa var godkänd och kunde få ut sin efterlängtade licentiatsexamen.

”Det känns oerhört skönt att ha fått denna examen. Den är ett viktigt avstamp i mitt forskningsarbete och visar att jag är på rätt väg. Att ha en licentiatsexamen är ett bra kvitto karriärsmässigt. Det är ett bevis att man klarar av att ta in information, analysera och driva projekt. Nu ser jag fram emot att fortsätta min forskning för att om två år kunna ta min doktorsexamen”, säger Åsa Nyflött målmedvetet.

Drömmen vore att inte bara finna sätt att göra plasten förnyelsebar, utan även aluminiumet som finns i många livsmedelsförpackningar.
”Det finns massor med spännande miljöförbättrande forskningsområden att ägna sig åt”, avslutar Åsa Nyflött.

FAKTA:
Åsa Nyflött deltar i forskningsprogrammet VIPP på Karlstads universitet som startade i januari 2012. VIPP är en företagsforskarskola, som satsar på samverkan mellan industri och akademi. VIPP står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter. 18 doktorsprojekt pågår inom VIPP.
Åsa Nyflött kommer att doktorera hösten 2016. Hon är anställd av Stora Enso i Karlstad sedan september 2011.
Titeln på Åsas forskningsprojekt är: ”Structural Studies and Modelling of Oxygen Transport in Barrier Materials for Food Packaging”.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-01-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Övriga Övrigt Personal

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK