...
Flitig drönare inventerar lagret!
En drönare svävar runt i lagerlokalen och skannar av samtliga märkta produkter på hyllplanen. (Bilden från en informationsfilm från Fraunhofer-institutet)
På Hannovermässan 2014 visade projektgruppen från Fraunhofer-institutet för första gången upp sin lagerinventerande drönare.

Inventering av lager kan vara både tidsödande och långtråkigt, men nu har en grupp ingenjörer och produktutvecklare vid tyska materialhanterings- och logistikinstitutet Fraunhofer IML kommit på att man kan använda s.k. drönare, dvs. små, obemannade flygande farkoster, som helt automatisk kan sköta inventeringen!
Projektet, som kallas ”InventAIRy”, innebär att en drönare, försedd med lämpliga läsare, flyger runt i lagret och registrerar och rapporterar alla märkta förpackningar, produkter, etc.


Projektet, som visades i prototypform vid Hannovermässan i april 2014, innebär att en drönare självständigt ska kunna flyga runt i exempelvis en lagerlokal och skanna av alla hyllor och hyllplan. Drönaren ska förses med utrustning för avläsningar av koder som EAN eller OR-kod eller RFID-taggar. Alla inventeringsdata överförs sedan trådlöst till företagets affärs- och administrationssystem, där en inventeringsrapport upprättas.

Enligt projektgruppen vid Fraunhofer ska drönaren också vara utrustad med ett orienterings- och lägesprogram, som gör att den själv bygger upp en karta av lagerlokalen för att undvika dubbelskanningar. Kartan lagras i drönarens minne, vilket gör att den också kan upptäcka förändringar i hyllplaceringar, etc. vid nästa inventeringstillfälle och då uppdatera kartan. Systemet bygger på så kallade intelligenta algoritmer i kombination med 3D-kameror, avkänningssystem typ LIDAR och ultraljudssensorer. Vid användning utomhus kan även GPS-utrustning användas.

Enligt logistikexperten Marco Freund, som leder InventAIRy-projektet, ska systemet, när det är helt färdigutvecklat, innebära att inventering av ett lager – oavsett hur stort och komplicerat det är – ska kunna sköta snabbt och enkelt av en enda person. Och denne behöver inte ens befinna sig i lagret, utan kan sköta det hela från sin dator, där drönaren programmeras och startas med ett par knapptryck!

Förutom att genomföra hela eller delvisa inventeringar, ska drönaren även kunna användas för att söka upp en eller flera specifika varor eller godsenheter i lagret, utan inblandning av fysisk lagerpersonal och med minimala kostnader.

Projekt InventAIRy är dock ännu inte färdigutvecklat. I år räknar man med att kunna genomföra automatiserade provflygningar, där drönaren i första skedet endast ska sväva i luften på en fast position och därifrån kunna läsa av kodat eller taggat gods inom utrustningens läsavstånd.

-------------------------------------

N.B.: Drönare” är ursprungligen beteckningen på hannar bland steklar som myror, bin och getingar. Drönarnas enda uppgift är att befrukta stekelsamhällets drottning och de deltar således inte i det hektiska arbetet i stacken eller kupan…. I överförd betydelse kan drönare också avse en lat och bortskämd person, som gärna lever på andras bekostnad.
Sedan början av 2000-talet har drönare också blivit synonymt med obemannade flygande farkoster, som används främst till spanings- och stridsuppdrag. Numera finns också mindre drönare, som används för övervakning, fotografering och filmning, etc. eller för rena hobby- och nöjesaktiviteter.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-01-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Maskin och Utrustning Övriga Övrigt Robotteknik

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK