...
IVL-studie ska ge svar:
Varför är vi är så dåliga på att källsortera plastförpackningar?
Merparten av våra använda plastförpackningar hamnar – felaktigt – bland hushållssoporna. En ny studie ska försöka ta reda på varför.

Varför är vi svenskar så dåliga på att källsortera plastförpackningar? Den frågan vill nu IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir AB försöka få svar på genom en studie, som ska genomföras i en medelstor svensk kommun.
I dag hamnar merparten av alla plastförpackningar, som hushållen använder, i soporna och endast knappt en tredjedel av plastförpackningarna hamnar i rätt återvinningskärl.


Ökad insamling är en förutsättning för att materialåtervinna mer plastförpackningar från hushållen, inte minst mot bakgrund av att återvunnen plast har ett större miljövärde än återvunnet glas.

”Insamling av plastförpackningar bygger på att vi källsorterar, att vi vet vad som utgör en förpackning och att konsumenterna är motiverade”, säger Anna Fråne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Studien, som ska genomföras i en medelstor svensk kommun, innefattar bland annat så kallade plockanalyser, där både källsorterade plastförpackningar och plastförpackningar, som inte har sorterats ut, undersöks. Plockanalyserna ska genomföras i olika typer av bostadsområden med olika insamlingssystem.

”Vi kommer att undersöka vad som påverkar om plastförpackningen hamnar i soppåsen eller källsorteras; om det är typen av plastförpackning eller om det är vad som varit i plastförpackningen”, säger Anna Fråne.

En förutsättning för att öka materialåtervinningen är även att förstå vad som motiverar konsumenterna att källsortera. Därför ska intervjuer och enkätundersökningar genomföras. Resultaten ska ge kunskap om vad konsumenterna behöver i form av exempelvis ytterligare information, kunskap och tekniska förutsättningar för att öka källsorteringen.

Projektet genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir AB. Det samfinansieras av Plastkretsens Stiftelse för Forskning och Stiftelsen IVL.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-01-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK