...
Särskilde utredaren kräver:
Inget BPA i livsmedelsförpackningar!

Människors exponering för det hormonstörande ämnet bisfenol A (även kallat BPA) måste minska. Regeringens särskilde utredare Anders Turesson (bilden) föreslår att bisfenol A snarast förbjuds från användning i kvitton samt att det före år 2020 fasas ut från ytskikt i exempelvis förpackningar, som kommer i kontakt med livsmedel.
Det skriver regeringen, som nu också överlämnat betänkandet ”Bisfenol A - kartläggning och strategi för minskad användning” till klimat- och miljöminister Åsa Romson.


Särskilde utredaren Anders Turessons uppdrag har varit att kartlägga användningsområden för bisfenol A och lämna förslag till hur exponeringen för ämnet från material i kontakt med livsmedel kan minskas. I betänkandet slå Anders Turesson fast att bisfenol A kan fasas ut från de främsta exponeringskällorna, vilka är termopapper och ytskikt i kontakt med livsmedel, utan att det får allvarliga ekonomiska konsekvenser för samhället.

”Utredningen visar att det går att avsevärt minska människors exponering för bisfenol A. För att lyckas med det krävs dock att ämnet tas bort från kvitton så snart som möjligt. Dessutom bör ämnet tas bort från de ytskikt som finns på insidan av mat- och dryckesförpackningar av metall så fort som möjligt men allra senast till år 2020”, säger Anders Turesson.

Enligt Anders Turesson bör användning av bisfenol A i termopapper, det vill säga kvitton och biljetter, helt förbjudas. Sverige bör dock invänta den pågående EU-processen, som kan komma att leda till ett förbud på EU-nivå. Om så inte sker bör Sverige undersöka möjligheten att införa ett nationellt förbud.

Regeringen bör också formulera ett mål om att bisfenol A ska vara borta från ytskikt i kontakt med livsmedel före 2020. Därigenom får alla aktörer en tydlig tidsram och skälig tid för omställning. Utfasningen kan komma att kräva lagstiftning. Regeringen bör dock även här avvakta utfallet av pågående EU-processer. Bland annat kan en uppgradering av bisfenol A i fråga om dess påverkan på fortplantningsförmågan leda till nya möjligheter att på EU-nivå reglera användningen av ämnet.

Dessutom bör utvecklingen av branschens egna åtgärder för att minska användningen av bisfenol A utvärderas. Regeringen bör därför fastställa en kontrollstation den 1 juli 2017. Vid den tidpunkten kan regeringen bedöma om det behövs nationell lagstiftning och hur denna i så fall bör utformas, mot bakgrund av den frivilliga utfasningen och utvecklingen av regelverken inom EU.

Faktainfo:
Bisfenol A är ett ämne som har en bred användning i samhället, främst vid tillverkning av plaster och epoxi. Det förekommer bland annat i ytskikt i konservburkar, varifrån det kan vandra ut i maten, och i kvitton och biljetter. Låga halter av bisfenol A påträffas i nästan alla urin- och blodprov från människa vilket tyder på att vi är kontinuerligt exponerade för ämnet.
Bisfenol A är hormonstörande och reproduktionsstörande. Kvinnor i fertil ålder, barn och ungdomar anses vara särskilt känsliga för hormonstörande effekter. Det finns dock olika uppfattningar om vilka effekter som är relevanta för människors hälsa och vid vilka halter dessa effekter kan uppstå.
I dag finns ett förbud inom EU mot bisfenol A i nappflaskor. Sverige har även ett förbud mot bisfenol A i lock till barnmatsburkar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-01-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Livsmedel Marknad Plast Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK