...
Stora Enso-rapport: Hållbara förpackningar ökar omsättningen
Ravindra Parasnis

Upp till 4 procents ökad nettoomsättning och en förbättrad rörelsemarginal med upp till 2,5 procentenheter kan handeln och producenter uppnå om de drar nytta av möjligheterna med hållbara förpackningar. Det visar Viewpoint-rapporten ”Framtidens förpackningar för millenniegenerationen”, som Stora Enso publicerar idag.

I studien har man undersökt attityderna till hållbarhet inom förpackningsindustrin bland millenniegenerationen, den generation som föddes mellan 1980 och 2000 och som 2025 förväntas utgöra närmare hälften av Europas arbetskraft. Studien tittar också på vilka möjligheter ett förändrat konsumentbeteende innebär för handeln och för producenter.

Sex av tio ur millenniegenerationen anser att förpackningens miljöpåverkan är viktig genom alla steg i en produkts värdekedja. Fyra av fem anser att förpackningen är viktig vid inköpsbeslutet. 85 procent anser att förpackningsmaterialet är en del av varumärkesupplevelsen jämfört med 71 procent bland tidigare generationers konsumenter.

”Millenniegenerationen är på många sätt mer krävande än tidigare generationers konsumenter, eftersom de förväntar sig att produkterna ska vara hållbara genom hela värdekedjan. Millenniegenerationen är mer medvetna och förväntar sig att producenten hjälper dem att konsumera smartare”, säger Ravindra Parasnis, VD Stora Enso Packaging AB och Stora Enso Packaging Oy.

Rapporten visar en större benägenhet hos millenniegenerationen att handla miljövänliga produkter jämfört med tidigare generationer och de är beredda att betala för det. 44 procent av millenniegenerationen anger att de är villiga att betala extra för att få produkter med hållbara förpackningar. De ser fiberbaserade förpackningsmaterial som det klart mest hållbara förpackningsvalet framför till exempel glas och metall.

”Detta är en tydlig signal om hur viktigt det är att använda hållbara förpackningar från förnybara källor. Det för också med sig nya och spännande möjligheter för detaljhandlare och varumärkesägare att öka sin försäljning och sina marginaler”, säger Ravindra Parasnis.

Ökad efterfrågan från konsumenter kräver ett förändrat beteende från handeln och producenter. Beräkningar som gjorts i studien visar att leverantörer, som redan idag till fullo anpassar produktion och transport till hållbara lösningar, kan uppnå en omsättningsökning på upp till 4 procent och en förbättrad rörelsemarginal med upp till 2,5 procentenheter - ett incitament för ledare inom handeln att allvarligt överväga möjligheterna med hållbara förpackningar.

Viewpointen ”Framtidens förpackningar för millenniegenerationen” är den fjärde utgåvan i Stora Ensos serie av Viewpoints som ger en fördjupad bild av förpackningsindustrin. Den bygger på branschkunskap, intervjuer, rapporter och en internationell undersökning som genomförts i samarbete med A.T. Kearney. Konsumentuppgifterna har hämtats från 347 respondenter i 28 länder. Den ekonomiska dataanalysen har utformats av A.T. Kearney baserat på identifierade förpackningsåtgärder längs värdekedjan.

Vill du se den fullständiga rapporten? Klicka på pdf-länken nedan och ladda hem rapporten!

Ladda ner PDF: Viewpoint, Future of Packaging for Millennials.pdf


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-01-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK