...
SCA-ordföranden avgår efter kritik  Orsakar ”flyttkarusell” i flera bolag

Den massiva kritik, som den senaste tiden riktats mot skogs- och pappersbolaget SCA:s ledning, har nu fått till följd att styrelseordföranden Sverker Martin-Löf (t.v. på bilden) vid kommande bolagsstämmor avgår från sina styrelseuppdrag i bl.a. SCA, Industrivärden, SSAB, Handelsbanken, Ericsson och Skanska.
Enligt en pressrelease från Industrivärden föreslås Pär Boman (t.h.), i dag VD i Handelsbanken, till ny ordförande i såväl SCA som Handelsbanken.


Att SCA-ordföranden nu lämnar samtliga sina styrelseuppdrag startar en veritabel omflyttningskarusell i flera stora svenska bolag.
Industrivärden skriver i dagens pressmeddelande att huvudägarna och Industrivärden i valberedningsarbetet kommer att verka för följande förändringar:
* Till ny ordförande i Industrivärden efter Sverker Martin-Löf föreslås bolagets VD Anders Nyrén, och till vice ordförande Fredrik Lundberg. Rekryteringsprocessen avseende ny VD i Industrivärden pågår.
* Anders Nyrén lämnar sitt ordförandeuppdrag i Handelsbanken och till ny ordförande föreslås bankens nuvarande VD Pär Boman. Fredrik Lundberg kvarstår som vice ordförande och Anders Nyrén kvarstår i styrelsen. Besked om efterträdare till Pär Boman som VD för banken kommer att lämnas av bankens styrelse före årsstämman.
* Pär Boman föreslås vidare som ny ordförande i SCA och ny ledamot i Skanska.
* Till ny ordförande i SSAB efter Sverker Martin-Löf föreslås Bengt Kjell och som ny styrelseledamot i Ericsson efter Martin-Löf föreslås Anders Nyrén.

”Jag anser att den successionsplan som nu utarbetats har alla förutsättningar att på ett professionellt sätt uppfylla Industrivärdens ambition att vara en aktiv och långsiktig ägare i svenska börsnoterade storbolag. Jag noterar med tillfredställelse att pensionsstiftelserna med flera inom Handelsbanken och SCA är fortsatt beredda att ta sitt långsiktiga ägaransvar och samtidigt konstaterar jag att det goda samarbetet med Lundbergs består och utvecklas till gagn för ägarstabiliteten i Industrivärden”, säger Sverker Martin-Löf i pressmeddelandet.

”När nu Sverker Martin-Löf lämnar sina styrelseuppdrag i gruppen, tar nya krafter vid som är väl förtrogna med respektive bolag och därmed borgar för kontinuitet. Sverker har en mycket framgångsrik karriär bakom sig både som VD och ordförande i flera olika bolag. Det finns anledning att vara mycket tacksam för hans hängivna insatser under många år. Han har gjort bolagen stora tjänster som i många fall varit avgörande för utvecklingen. Vi tillönskar Sverker allt gott för framtiden”, kommenterar Fredrik Lundberg.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-01-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK