...
Förvirring kring BPA:s farlighet:
Bisfenol A utgör ingen fara enligt europeisk livsmedelsmyndighet

Vem ska jag tro på” sjöng Thomas Di Leva en gång. Och den frasen kan stå som synonym för den förvirring och de motsägelsefulla besked, som råder kring det här med tillsatsämnet bisfenol A (BPA) som bland annat finns i plastförpackningar, terminalkvitton, etc.
Häromdagen skrev vi om hur regeringens särskilde utredare Anders Turesson anser att BPA är hälsovådligt och snarast bör förbjuds och fasas ut från kvitton och plastytskikt, som kommer i kontakt med livsmedel.
Och nu kommer Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, med en utvärdering, där man säger att den mängd bisfenol A, som vi får i oss, inte bedöms skada hälsan…


Livsmedelsverket skriver i ett pressmeddelande på sin hemsida att Efsas bedömning att BPA inte skadar vår hälsa gäller för alla åldersgrupper och även foster.
Efsa sänker i sin nya bedömning värdet något, jämfört med en tidigare preliminär uppskattning, för den mängd bisfenol A, som en person kan få i sig varje dag hela livet utan risk för hälsan. Men även med denna lägre nivå –, fyra mikrogram per kilo kroppsvikt och dag istället för fem – bedömer myndigheten att den mängd bisfenol A vi får i oss inte skadar hälsan.

Den högst uppmätta mängden bisfenol en person kan bli utsatt för från mat och andra källor som damm, kosmetika och kvitton bedöms enligt Efsa vara tre till fem gånger lägre än TDI (Tolerabelt Dagligt Intag).

”De grupper som vid ´worst case´-beräkningar skulle få i sig mest bisfenol A, från både mat och andra källor, skulle komma upp till 1,5 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag och det innebär alltså att det fortfarande finns god marginal till TDI, säger Kettil Svensson, toxikolog på Livsmedelsverket.

Enligt pressreleasen har Efsa i sin bedömning använt sig av en större säkerhetsfaktor än de brukar av hänsyn till de osäkerheter, när det gäller vissa hälsoeffekter på till exempel fortplantning, beteende och påverkan på immunförsvaret, som finns rörande BPA.

”Vi förutsätter att Efsas utvärdering får genomslag i den fortsatta politiska hanteringen av bisfenol A i Sverige”, säger Fredrik Torehammar, Public Affairs-ansvarig på Livsmedelsföretagen.

När det gäller det betänkande som regeringens särskilde utredare presenterade häromdagen och det till betänkandet kopplade förslaget att bisfenol A bör vara borta från ytskikt i kontakt med livsmedel före år 2020, menar Livsmedelsföretagens talesman att BPA-frågan bör avgöras genom beslut i EU.

”Bisfenolfrågan bör hanteras och regleras på EU-nivå. Och här väger Efsas utvärdering tungt”, säger Fredrik Torehammar.

Läs vår tidigare artikel om särskilde utredarens betänkande HÄR.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-01-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK