...
“Please, release me!”
Minikonferens om förpackningars tillgänglighet och öppningsbarhet

Den 26 februari arrangerar förpackningsklustret Packbridge ännu en av sina uppskattade minikonferenser ”Packbridge efter 3”. Den här gången styr man kosan till skånska Eslöv och ämnet för dagen blir förpackningars tillgänglighet för konsumenter.
Under ämnesrubriken ”Please, release me - From wrap rage to accessible design” kommer fyra kunniga föredragshållare att ge sin syn på hur förpackningar kan göras mer lättillgängliga och öppningsbara.


Svårigheten att öppna vissa typer av förpackningar har funnits och debatterats i princip sedan den moderna konsumentförpackningen föddes i mitten av 1950-talet. Konsumenterna har klagat på öppningsbarheten hos förpackningar som blisterförpackningar, glasburkar, konservburkar och förpackningar med små skruvförslutningar, för att bara nämna några exempel.

”Det är ett mycket komplext problem, där många faktorer spelar in, och en universallösning finns knappast. Smarta lösningar finns det dock och det borde finnas fler av dem”, skriver Packbridge i informationen inför minkonferensen i Eslöv.

De fyra föredragshållare, som medverkar i konferensen, är Helle Antvorskov från Teknologisk Institut i Danmark, Sara Norman från SIS (Svenska Standardinstitutet), LTH-forskaren Giana Lorenzini , specialist på läkemedelsförpackningar och deras öppningsbarhet, och Lars Vestergaard  från förpackningsföretaget Scandiflex.

Vid ”Packbridge efter 3” i Eslöv kommer man också att presentera den idé, som man tycker är bäst i utmaningen ”Please, release me”, som genomförts på Packbridges digitala verktyg för öppen innovation och som finns tillgänglig på webbadressen www.letsopenup.se
En belöning på 400 euro väntar för den segrande idén.

Plats för ”Packbridge efter 3” den 26 februari blir Medborgarhuset i Eslöv. Mer info på Packbridges hemsida.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-01-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK