...
Mångmiljardfusion skapar global förpackningsjätte
”Vi skapar nu en ledande global leverantör av konsument- och wellpappförpackningar”, säger MeadWestvacos ordförande och VD John A. Luke.
”Detta är en fantastisk möjlighet för aktieägare, anställda och kunder”, säger Steven C. Voorhees, RockTenn.

En storfusion i mångmiljardklassen är på gång i USA. Det är de båda förpackningsjättarna RockTenn Company och MeadWestvaco Corporation som beslutat gå samman och bilda en gemensam koncern, som kommer att bli en global ledare inom framförallt pappersbaserade förpackningar.
Den nya storkoncernen, vars namn ännu inte är bestämt, kommer att få en årsomsättning på cirka 16 miljarder US dollar, vilket motsvarar ca 133 miljarder kronor.


De båda bolagens styrelser har enhälligt sagt ja till fusionen och om man får aktieägarna med sig kommer aktiefördelningen i den nya koncernen att fördela sig så att 50,1 procent av aktierna kontrolleras av MeadWestvacos aktieägare och 49,9 procent av Rock-Tenns aktieägare.

”Vi skapar nu en ledande global leverantör av konsument- och wellpappförpackningar. Affären är ett logiskt steg i vår strategiska utveckling och erbjuder våra aktieägare såväl omedelbart ekonomiskt utfall som möjligheten att vara delaktiga i det nya bolagets betydande tillväxt”, säger MeadWestvacos ordförande och VD John A. Luke.

”Den här transaktion sammanför två kompletterande organisationer och skapar en ny och ännu mer kraftfull global ledare inom konsument- och wellpappförpackningar. Detta är en fantastisk möjlighet för såväl aktieägare som anställda och kunder i de båda företagen. Våra båda företag passar också ihop kulturellt och delar en strävan att utveckla innovativa förpackningslösningar och överträffa kundernas förväntningar”, kommenterar RockTenns VD Steven C. Voorhees.

Förutom accepterande från de båda bolagens aktieägare måste storfusionen också godkännas av berörda myndigheter. Om inga hinder uppstår på vägen, beräknas affären vara genomförd under andra kvartalet i år.

RockTenn är i dag en av Nordamerikas ledande tillverkare och leverantör av förpackningslösningar inom wellpapp och kartong. Företaget har 27.000 anställda och anläggningar runt om i USA, Kanada, Mexico, Chile och Argentina.

MeadWestvaco är ett globalt förpackningsföretag med speciell inriktning på hälso- och kroppsvård, hygien, livsmedel, drycker, hem och trädgård samt tobak. Bolaget har 125 anläggningar och 15.000 anställda och är verksamt i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien.

N.B.: MeadWestvaco har alldeles nyligen träffat en överenskommelse med svenska ÅR Packaging Group, som innebär att ÅR Packaging köper tre MeadWestvaco-anläggningar i Österrike, Polen och Ryssland, vilka tillverkar falskartongförpackningar till bland annat tobak, konfekt och konfektion. Läs om den affären här.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-01-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK