...
BillerudKorsnäs redovisar starkt år med rekordproduktion
BillerudKorsnäs VD Per Lindberg är nöjd med koncernens bokslut.

Förpacknings- och papperskoncernen BillerudKorsnäs avslutade verksamhetsåret 2014 med ett stabilt sista kvartal, vilket bidrog till ett starkt årsresultat. Det framgår av bolagets bokslutsrapport.
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 460 miljoner kronor och för helåret 2014 uppgick det justerade rörelseresultatet till 2 miljarder kronor. Nettoomsättningen för helåret 2014 ökade med sex procent till följd av volymtillväxt och mer gynnsamma valutakurser och produktionsvolymerna under året nådde en rekordnivå på omkring 2,7 miljoner ton.


”Vi avslutar året med ännu ett stabilt kvartal. Rörelseresultatet är bra med hänsyn till att december var en kort leveransmånad och att det förekom vissa oväntade produktionsstörningar. Naturligtvis bidrog även en svagare svensk krona. Under 2014 nådde vi rekordvolymer i linje med våra tillväxtplaner. Våra insatser för att reducera rörelsekapitalet börjar nu ge resultat och trots ökad nettoomsättning har rörelsekapitalnivån sjunkit väsentligt”, säger VD och koncernchef Per Lindberg i sin kommentar.

Vidare konstaterar Per Lindberg  att marknaden för BillerudKorsnäs verksamhet överlag varit stabil om än lite långsam. Kapaciteten inom affärsområdet Packaging Paper utnyttjades inte fullt ut, eftersom efterfrågan var säsongsmässigt lägre under fjärde kvartalet. Marknaden för Consumer Board var stabil medan containerboardmarknaden var fortsatt pressad inom liner på grund av ökad kapacitet på marknaden.

Under fjärde kvartalet aviserade BillerudKorsnäs investeringar i produktionsenheten i Skärblacka som en del av den tillväxtstrategin för Packaging Paper. Investeringarna på 260 miljoner kronor görs för att öka produktionsvolymen och kvaliteten på brunt säckpapper, där man ser en stor tillväxtpotential.

”För att summera året kan vi konstatera att vi levererat vad vi lovat. Vi nådde våra synergimål före utsatt tid, och vi är på god väg att nå våra tillväxtmål. Vi har utvecklat en stark och stabil plattform för framtiden och jag tror att vi visat det briljanta i att slå samman de båda företagen”, avslutar Per Lindberg.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-02-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bokslut Per Lindberg rörelseresultat Skärblacka verksamhetsår BillerudKorsnäs Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK