...
Stora Ensos koncernchef: ´Vi är ett bolag i förvandling´
”Stora Enso håller på att omvandlas till ett tillväxtföretag för förnybara material”, säger Karl-Henrik Sundström.

”Stora Enso håller på att omvandlas till ett tillväxtföretag för förnybara material. Redan i dag utgör våra tillväxtverksamheter 62 procent av vår totala omsättning. Som ett resultat av våra egna initiativ för att förändra vår verksamhet och förbättra kostnadseffektiviteten kan vi nu också redovisa en kraftig förbättring av det operativa rörelseresultatet”. Det säger Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström i sin kommentar till bolagsresultatet för fjärde kvartalet och helåret 2014.

Som exempel på verksamheter och projekt som visar koncernens omvandling till ett tillväxtföretag för förnybara material, nämner Karl-Henrik Sundström bland annat massabruket Montes del Plata, som i december nådde den kritiska punkt, när intäkterna motsvarar kostnaderna.
Ett annan tillväxtverksamhet är massabruket Sunila, som i år börjat med ligninutvinning.
Stora Enso fortsätter också att investera i biomaterial och som tidigare aviserats ska man öppna ett nytt innovationscenter i Stockholmsregionen för att främja innovation inom förnybara material.

”Projektet med konsumentkartongbruket i Guangxi är något försenat på grund av tillståndsprocessen men beräknas vara driftklart i mitten av 2016 och mot slutet av året ser vi fram emot att börja producera kraftliner, nyfiberbaserad wellpapp, vid Varkaus bruk i Finland. Vi investerar även 27 miljoner euro för att förbättra kvaliteten och kostnadseffektiviteten samt öka kapaciteten för konsumentkartongmaskinen vid Imatra bruk i Finland”, framhåller Karl-Henrik Sundström.

Stora Ensos resultat för fjärde kvartalet 2014 innebar en omsättningsökning på 1,4 procent jämfört med motsvarande kvartal året före. Till följd av effektiv kostnadskontroll kunde koncernen redovisa ett operativt rörelseresultat för fjärde kvartalet 2014 på 209 miljoner euro, vilket var 38 procent högre än 2013.

På helårsbasis minskade Stora Ensos omsättning från 10,563 miljarder euro till 10,213 miljardar euro, vilket motsvarar en minskning med 3,3 procent. Omsättningen exklusive strukturell nedgång inom papper och avyttrade verksamheter ökade däremot med 1,3 procent.
För hela år 2014 ökade Koncernens operativa rörelseresultat ökade från 578 miljoner euro år 2013 till 810 miljoner euro för år 2014, en ökning med 40 procent. Ökningen är främst hänförbar till lägre kostnader.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-02-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bokslut förnybara material Ekonomi Karl-Henrik Sundström Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK