...
Nye VD:n Per Lundeen ser positivt på Rottneros framtid
Ett starkt 2014. Goda framtidsutsikter. Nya produkter. Återupptagen utdelning till aktieägarna. Per Lundeen är nöjd med sina första månader på Rottneros VD-stol!

”2014 blev ett starkt år och vi har ett starkt utgångsläge för 2015. Vi har gynnsamma marknadsförhållanden, en stark dollar och en allt effektivare produktion. Jag ser därför med tillförsikt fram mot det kommande året och de strategiskt viktiga utvecklingssteg som väntar”. Det säger Rottneroskoncernens nytillträdde VD Per Lundeen i en kommentar till årsbokslutet för 2014. Han avslöjar också att bolaget räknar med att lansera nya produkter under 2015 och att styrelsen nu kommer att föreslå bolagsstämman att man ska återuppta utdelningen till sina aktieägare.

”Beträffande nya produkter handlar det om att lyfta fram våra olika pappersmassors konkurrensfördelar. Det gäller främst Rottneros Bruk, som tillverkar mekanisk massa med olika kvalitéer. Möjligheterna att tillverka nischinriktade kvalitéer i begränsade volymer är stora i bruket, eftersom produktionsomställningar går relativt snabbt utan dyrbara produktionsbortfall”, säger Per Lundeen.

I sin kommentar konstaterar Rottneros VD att koncernresultatet för 2014 före skatt uppgick till 114 miljoner kronor, vilket var en förbättring med 180 miljoner kronor justerat för de stora engångskostnader som belastade resultatet 2013.

Per Lundeen, som sedan tidigare satt i Rottneros styrelse, tog över som tf. VD i november i fjol, sedan tidigare VD:n Carl-Johan Jonsson fått lämna företaget med omedelbar verkan.

”Efter mitt tillträde har arbetet med att ta fram en långsiktig industriell utvecklingsplan och en strategisk handlingsplan, Agenda 500, påbörjats. Det är ett program för att långsiktigt stärka och utveckla Rottneros. När vi ser framåt, handlar det om fortsatt fokus på vår nischstrategi med produkter, som har ett högt värdeinnehåll för våra kunder. Till detta lägger vi nu en investeringseffektiv expansion över de kommande åren för att bygga bort flaskhalsar i våra bruk”, säger Per Lundeen.

I bokslutsrapporten konstateras att Rottneros genom de senaste årens strukturella affärer och resultatutveckling blivit ett finansiellt starkt företag utan externa lån.

”Det är med stor tillfredställelse jag kan meddela att styrelsen för Rottneros AB föreslår bolagsstämman att återuppta utdelningen till våra aktieägare”, säger Per Lundeen i sin kommentar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-02-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bokslut Pappersbruk Per Lundeen Ekonomi Personal Rottneros

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK