...
Flera miljoner ton plast hamnar i haven varje år!
Stora mängder plast hamnar varje år i oceaner och hav. Plasten, som är så gott som onedbrytbar, orsakar stora skador på havens ekosystem.
För första gången har en undersökning genomförts som kan visa på hur mycket plastavfall som varje år hamnar i våra hav.

Årligen förorenas våra världshav med mellan 4 och 12 miljoner ton plast. Det visar en färsk undersökning om avfall i haven, som utförts av National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS) vid University of California i Santa Barbara. Forskarna säger också att mängderna plastavfall i haven kan fördubblas inom tio år, om inget görs.
Detta är första gången, som man kunnat uppskatta vilka mängder av plastavfall, som årligen tillförs världshaven.


Enligt undersökningsteamet motsvarar de mängder plastavfall, som varje år dumpas eller spolas ut i haven, mellan 1,5 och 4,5 procent av den totala världsproduktionen av plast.

”För första gången kan vi ge en siffra på mängden plast, som tillförs haven varje år. Och det är först nu vi kan få en verklig känsla av storleken på detta problem” säger Kara Lavender Law, som ingått i studien och som är forskningsprofessor vid Massachusetts-baserade Sea Education Association.

Den enda underbyggda uppskattningen, som tidigare funnit kring mängden plastavfall, som årligen tillförs världshaven, är från 1975, då the National Academy of Sciences i USA uppskattade att 0,1 procent av världens samlade plastproduktion hamnade i haven.

I den aktuella undersökningen har man utgått från hur mycket plastavfall, som länder med havskust genererar och sedan uppskattat att mellan 15 – 40 procent av detta avfall hamnar i haven. Sammanlagt 192 länder har ingått i undersökningen.

”Vissa av de 192 länderna i undersökningen saknar ett formellt nationellt system för avfallshantering och hantering av fast avfall prioriteras lägre än avloppsrening och rent vatten”, säger professor Jenna Jambeck vid University of Georgia, som också deltagit i projektet.

I studien drar projektledningen slutsatsen att den årliga mängden av plastavfall som hamnar i världshaven riskerar att mer än fördubblas inom tio år!
 
Av de undersökta länderna står Kina för de enskilt största avfallsmängderna, eller så mycket som 3,5 miljoner ton om året. USA hamnar på 20:e plats med 110.000 ton plastavfall om året.

”Ökad tillgång till plaståtervinning är bästa sättet att hålla plasten borta från världshaven. Hantering av avfall är en beteendefråga – och en förändring av människors beteenden behövs runt om i världen, för att vi ska få våra hav fria från plastavfall”, säger Patty Long, Society of the Plastics Industry Inc, i en kommentar till undersökningen.

”Även om forskarna försöker hitta lösningar på hur vi ska hantera avfallet i oceanerna, så är en sak säker: det viktigaset vi kan göra just nu är att i första hand förhindra att några sopor, inklusive plastavfall, över huvud taget hamnar i haven. Plastavfall ska i stället betraktas som en värdefull resurs och alltid återvinnas, där det är möjligt eller i annat fall användas för energiproduktion”, kommenterar Steve Rusell, chef för kemi- och polymerorganisationen American Chemistry Council.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-02-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Miljö undersökning världshav Plast plastavfall

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK