...
Växande mängder plastavfall hotar tillväxten i Asien
Mängden plastavfall växer i asiatiska länder som Indien och Bangladesh och blir ett allt större miljöproblem.
Det asiatiska berget med plastavfall växer ständigt.
Plastavfallet hamnar ofta på stränder och i havet, där det blir ett hot mot hela den marina miljön.

Den växande mängden plastavfall, speciellt från förpackningar, kan på sikt bli ett hot mot ekonomisk och social tillväxt i flera asiatiska länder, framförallt i Indien och Sydostasien. Det framkom vid konferensen Asia Plastics Forum, som hölls i början av februari i samband med mässan Plastindia i Gandhinagar, Indien.
Vid konferensen deltog såväl plasttillverkare och konverterare som representanter från styrande myndigheter.


”Detta är ett problem som drabbar alla utvecklingsländer, men speciellt de i Sydostasien. Plast hjälper oss att höja vår livskvalitet och har blivit en nödvändighet. Men allting har ett pris - vi bara fortsätter att använda mer och mer plast och skapar mängder av avfall, som kan orsaka problem”, sade den indiske delegaten L. K. Singh vid konferensen.

En representant från globala kemi- och polymerjätten Dow Chemical gick ett steg längre och menade att mängderna av plastavfall och annat avfall, såväl på land som i haven, skapar en växande negativ opinion hos allmänheten, vilket kan bli ett allvarligt ekonomiskt hot mot plastindustrin.

”Över hela världen införs förbud mot tunna plastpåsar och Indien är inget undantag. Dessa förbud kan lätt komma att utökas till att även gälla andra typer av plastprodukter och bli ett verkligt hot mot vår framtida verksamhet. Plastindustrin måste börja vidta åtgärder redan nu. Det är den växande efterfrågan på plastförpackningar, som driver vår bransch, men det är också den ökande mängden plastförpackningar som skapar globala avfallsproblem, som måste lösas”, sade Diego Donoso, chef för affärsområdet polyeten och förpackningar inom Dow.

Ett exempel på hur snabbt plastavfallets andel i avfallsflödet expanderat gavs av deltagare från Bangladesh: I början av 1990-talet utgjorde plast enbart 1,74 procent av avfallet på landets deponier, vilket var långt under papper och andra material. Men fram till i fjol hade plastmängderna på deponierna nästan femdubblats och utgjorde 8,45 procent av avfallet. Efter matavfall är plast därmed nu den största avfallskategorin.

”Och problemen  kommer bara att växa. Vi inte bara använder mer och mer plast, befolkningen i våra större städer ökar också ständigt och beräknas växa från 42 miljoner i fjol till 78 miljoner år 2025. Detta innebär att avfallsmängderna, som produceras i städerna, växer från i dag 27.000 ton per dag till 50.000 ton om dagen om tio år”, berättade delegaten Syed Tashin Huq från Bangladesh. 

Runt om i Asien tas olika beslut och åtgärder för att försöka komma tillrätta med det växande plastavfallet. I exempelvis Malaysia har regeringen planer på att utöka dagens förbud mot plastpåsar till att även gälla PET-förpackningar.

Organisationen Malaysian Plastics Manufacturers Association (MPMA) försöker nu argumentera mot planerna och ändra fokus från ett förbud mot plastförpackningar till att debattera hur man ska begränsa avfallet.

”Vi har lyckats vända opinionen från att vara anti-plast till att bli anti-avfall”, sade MPMA:s VD Lim Kok Boon, men tillade att föreningen och dess medlemmar dock måste tänka på att inte reflexmässigt försvara plast i alla lägen.

”Det är en balansgång. Vi kan inte bara säga att plast är något bra. Det accepteras inte av allmänhet eller myndigheter. Då svara de bara: ´Det är klart att ni tycker så. Ni är ju från plastindustrin!´”, sade Lim Kok Boon.

Vid konferensen framkom det också att de är stora skillnader på vilka villkor som gäller för avfallshantering i utvecklingsländer som exempelvis Indien och Bangladesh jämfört med mer mogna ekonomier som Malaysia och Singapore. Det är också stora skillnader på vilka offentliga utgifter som används för att lösa avfallsproblemen.

Något som tydligt framkom på konferensen var att indiska regeringstjänstemän ser plastavfall som ett växande problem 

Avinash Joshi, sekreterare vid Indiens kemi- och petrokemidepartement höll med synpunkterna från Dow Chemical att industrin kommer att drabbas negativt, om man inte tar itu med avfallsproblemet.

”Vi måste förena industri, regering och alla berörda intresseorganisationer och lösa avfallshanteringen. Om vi inte gör det, kommer vi troligen inte att uppnå den ekonomiska och social tillväxt vi vill”, sade Avinash Joshi, som också uppmanade plastindustrin att öka sina ansträngningar, inte minst finansiellt.

Anandiben Patel, minister och chef för den lokala regeringen i delstaten Gujarat, där mässan Plastindia hölls, spädde på de negativa tongångarna med att framföra att även om plast har sina fördelar, så utgör den också en ”destruktiv fara” för samhället.

”Då plasten uppfanns och blev populär ansågs den vara en välsignelse för samhället, men i dag har plasten, på grund av missbruk, blivit en av de mest förödande farorna för miljön”, sade hon.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-02-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Avfallshantering Asien Ekonomi Plast plastavfall Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK