...
Kalifornien ska folkomrösta om förbud mot plastpåsar
Det kaliforniska lagförslaget om förbud mot tunna plastpåsar är nu stoppat och frågan ska avgöras genom en folkomröstning.

I fjol beslöt lagstiftande myndigheter i delstaten Kalifornien i USA att införa ett förbud mot vissa typer av engångsplastpåsar. Lagen och förbudet skulle träda i kraft den 1 juli i år, men kraftiga protester har nu gjort att den redan antagna lagen rivs upp! Frågan om ett eventuellt plastpåseförbud kommer istället att avgöras genom en folkomröstning i Kalifornien, som ska genomföras i november 2016.

Lagen, som hade beteckningen Senate Bill 270 och undertecknades av guvernör Jerry Brown i september 2014, innebar ett förbud mot tunna engångsplastpåsar samt en avgift på 10 cent på återvinningsbara plast- och papperspåsar. Lagen skulle börja gälla från 1 juli i år och i första skedet omfatta livsmedelshandeln. År 2016 skulle de nya bestämmelserna även appliceras på apotek och spritbutiker, m fl.

Men organisationen American Progressive Bag Alliance (APBA) protesterade mot de nya lagarna och i samarbete med ett 20-tal kaliforniska affärs- och skattebetalargrupper kunde man presentera en omfattande protestlista med inte mindre än 800.000 underskrifter. Införandet av de nya lagarna är nu uppskjutna tills vidare och i stället kommer alltså de röstberättigade kaliforniska invånarna att få avgöra frågan i samband med valet i november 2016.

”SB 270 var aldrig ett lagförslag som handlade om miljön. Det var i stället en uppgörelse bakom kulisserna som skulle kosta konsumenterna miljarder dollar i avgifter – allt i skenet av att det var en miljövänlig åtgärd”, säger Lee Califf, VD i APBA i ett pressmeddelande.

Förespråkare för plastpåseförbudet är dock av annan uppfattning och menar att protesterna och APBA:s agerande bara är sätt för plastindustrin att försöka skydda sina intressen och säkra sina vinster.

”Mer än 3,2 miljoner dollar har spenderats på proteströrelsen och 98 procent av dessa medel kommer från företag utanför Kaliforniens gränser!”, säger Mark Murray, som leder en sammanslutning av miljögrupper, företag och affärsintressenter, vilka stöder ett förbud mot plastpåsar.

Noterbar i sammanhanget är också att nästan 140 kommuner i Kalifornien redan självständigt har beslutat om och infört förbud mot vissa typer av plastpåsar eller infört avgifter, som ska begränsa användandet.

”Alla opinionsundersökningar visar att majoriteten av invånarna i Kalifornien stöder lagförslaget. På valdagen i november nästa år kommer nästan hälften av Kaliforniens kommuner att ha avskaffat plastpåsarna och hela den här processen kommer då att betecknas som politiskt vanstyre”, säger Mark Murray.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-02-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Miljö Kalifornien Plast plastavfall Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK