...
Världens plastproduktion värd 5.000 miljarder kronor!
Den globala plastproduktionen omsätter hisnande 5.000 miljarder kronor om året…
Så här fördelade sig den globala plastproduktionen år 2013.

Den globala produktionen av plast ökar ständigt, men insamling och återvinning av använda plastprodukter, bl. a förpackningar, hänger inte med i utvecklingen, vilket innebär ökade mängder plastavfall och ett allt större hot mot miljön.
Det är slutsaten i en rapport om plastsituationen i världen, som Worldwatch Institute presenterat.


Enligt Worldwatch tillverkades 299 miljoner ton plast år 2013, vilket var en ökning från föregående år med 3,9 procent. Den sammanlagda försäljningen för den globala plastindustrin beräknas uppgå till 600 miljarder US dollar om året (cirka 5.000 miljarder kronor!)

Det enskilda land med den största plastproduktionen var inte oväntat Kina, som svarade för 24,8 procent av den totala plastproduktionen i världen 2013. Den kinesiska produktionen är också en stor anledning till att länderna i Asien sammantaget svarade för hela 45,6 procent av plastproduktionen.

Plasttillverkningen i Europa utgjorde 22,9 procent av världsproduktionen och Nordamerikas andel uppgick till 19,4 procent. För Mellanöstern/Afrika och Sydamerika var motsvarande andelar 7,3 respektive 4,8 procent.

Insamling och återvinning av använda plastprodukter håller inte takten med den ökade plastproduktionen, konstateras i rapporten. Bäst på återvinning är inte oväntat  flera av länderna i Europa, vilket gör att den samlade europeiska återvinningsgraden för plast uppgår till 26 procent. Som jämförelse kan nämnas att plaståtervinningen i USA år 2012 inte var högre än 9 procent.

Intressant att notera är att 4 procent av den årliga globala petroleumproduktionen används för att tillverka plast – och lika mycket, 4 procent, används för att driva världens plasttillverkningsanläggningar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-02-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Ekonomi Plast plastavfall Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK