...
Plastavfallen i världshaven engagerar BillerudKorsnäs
Taras expeditionsfartyg på forskningsresa i polarisen. (Bild: A. Deniaud/Tara Expeditions).
”BillerudKorsnäs har mycket att lära av Tara, lärdom som kan användas i vår produktutveckling”, säger Henrik Essén.

BillerudKorsnäs, leverantör av fiberbaserade förpackningsmaterial och -lösningar, skriver i ett pressmeddelande att man inleder ett samarbete med den franska forskningsplattformen Tara Expeditions gällande konsekvenser av plast i haven. 
Tara Expeditions har genomfört flera forskningsexpeditioner vars huvudsyfte har varit att samla in och förstå plastens effekter på det marina ekosystemet.
 

Åtta miljoner ton plastskräp sköljs ner i havet varje år. Det motsvarar 16 plastpåsar per meter av världens totala kustlinjer och framgår av forskning som nyligen publicerades i tidskriften Science. Däremot saknas det tillförlitlig forskning som visar vad som händer med all plast och hur den påverkar haven, djur och människor. Det är där som franska Tara Expeditions kommer in i bilden.

”Genom resultaten från dessa forskningsexpeditioner vill vi upplysa allmänheten om att en beteendeändring är nödvändig samtidigt som vi vill påverka beslutsfattare att begränsa plastnedskräpningen”, säger Romain Troublé, generalsekreterare Tara Expeditions.

BillerudKorsnäs vill utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Företagets utgångspunkt är att smarta förpackningslösningar av papper eller kartong minskar miljöpåverkan och bidrar till en ökad hållbarhet. För att kunna ta del av värdefull kunskap och nya insikter har BillerudKorsnäs ett nära samarbete med varumärkesägare, förpackningstillverkare och partners världen över.

”BillerudKorsnäs har mycket att lära av Tara, lärdom som kan användas i vår produktutveckling. Vi och Tara har det gemensamt att vi ständigt söker nya svar på stora hållbarhetsutmaningar och vill vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Vi har båda en vision om en framtid där utmaningarna med plast i haven är ett minne blott”, säger Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs. 

Samarbetet inleds genom att BillerudKorsnäs deltar som partner på “Beyond Plastics Med”, en internationell miljökonferens i Monaco som Tara arrangerar 10 och 11 mars, tillsammans med andra organisationer. BillerudKorsnäs kommer att tala kring temat ”Innovation: a solution that works for ecological transition?

”Vi vill föra fram hur vårt innovationsarbete och våra produkter kan vara ett bidrag till att lösa utmaningen med plast i haven. Förpackningar av papper och kartong är naturligtvis inte lösningen på allt, men rätt använt kan det lösa en del av de problem vi ser idag. Konferensen, som tar fasta på innovation som en av lösningarna, är därför ett utmärkt forum för oss säger”, Henrik Essén

”Ett viktigt mål för oss är att uppmuntra näringslivet att utveckla innovativa alternativ till plast. På så vis är BillerudKorsnäs, med sitt nyfiberbaserade produktutbud, en relevant och lämplig samarbetspartner till oss”, säger Romain Troublé.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-03-06

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Miljö BillerudKorsnäs Plast plastavfall Tara Expeditions

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK